Person som bruker et bord på en balkong og studerer et informasjonsbibliotek med tankebobler av skyteknologi

•••

Yongyuan Dai/Taxi/Getty Images

The Information Technology Infrastructure Library (ITIL) er et sett med konsepter og teknikker for å administrere informasjonsteknologi (IT) infrastruktur, utvikling og drift. ITIL er den mest aksepterte tilnærmingen til IT-tjenesteadministrasjon i verden.

ITIL gir et sammenhengende sett med beste praksis, hentet fra offentlig og privat sektor internasjonalt. En hel ITIL-filosofi har utviklet seg fra veiledningen i ITIL-bøkene og ITIL-faglige kvalifikasjonsordningen.

ITIL består av en serie bøker som gir veiledning om levering av IT-tjenester av høy kvalitet og om overnattings- og miljøfasiliteter som trengs for å støtte IT. ITIL er utviklet i erkjennelse av organisasjoners økende avhengighet av IT og inneholder beste praksis for IT Service Management.

Fordeler med bibliotek for informasjonsteknologiinfrastruktur

Ved å tilby en systematisk tilnærming til administrasjon av IT-tjenester, kan ITIL hjelpe en bedrift på følgende måter:

 • reduserte kostnader
 • forbedrede IT-tjenester gjennom bruk av velprøvde prosesser for beste praksis
 • forbedret kundetilfredshet gjennom en mer profesjonell tilnærming til levering av tjenester
 • standarder og veiledning
 • forbedret produktivitet
 • bedre bruk av ferdigheter og erfaring
 • forbedret leveranse av tredjepartstjenester gjennom spesifikasjonen av ITIL eller ISO 20000 som standard for tjenestelevering i tjenesteanskaffelser.

ITIL-sertifiseringene er blant de mest ettertraktede i IT-bransjen. Flere av ITIL-sertifiseringene kommer vanligvis til listen over de best betalende tekniske sertifiseringer . ITIL-sertifiseringer administreres av ITIL Certification Management Board (ICMB), som er sammensatt av OGC, IT Service Management Forum International og to eksamensinstitutter: EXIN (basert i Nederland) og ISEB (basert i Storbritannia). EXIN og ISEB administrerer eksamener og tildeler kvalifikasjoner på Foundation, Practitioner og Manager/Masters nivå for tiden i henholdsvis 'ITIL Service Management', 'ITIL Application Management' og 'ICT Infrastructure Management'.

De fem ITIL-volumene

De fem ITIL-volumene er som følger:

Tjenestestrategi

Service Strategy-boken gir et syn på ITIL som samkjører forretnings- og informasjonsteknologi. Den spesifiserer at hvert trinn i tjenestens livssyklus må være fokusert på forretningssaken, med definerte forretningsmål, krav og prinsipper for tjenesteadministrasjon.

Tjenestedesign

T Service Design-boken gir veiledning om produksjon/vedlikehold av informasjonsteknologipolicyer, arkitekturer og dokumenter.

Tjenesteovergang

Service Transition-boken fokuserer på endringsledelse og frigjøringspraksis, og gir veiledning og prosessaktiviteter for overgangen av tjenester til forretningsmiljøet.

Service Drift

Denne boken fokuserer på leverings- og kontrollprosessaktiviteter basert på et utvalg av servicestøtte- og tjenesteleveransekontrollpunkter.

Kontinuerlig tjenesteforbedring

Denne boken fokuserer på prosesselementene som er involvert i å identifisere og introdusere forbedringer av tjenesteadministrasjon, samt problemstillinger rundt tjenestepensjonering.

ITIL versjon 2

Den forrige versjonen av ITIL fokuserte mindre på livssyklus og mer på prosessen. ITIL V2 ble delt inn i to hovedområder: servicestøtte og tjenestelevering.

Service Support svarer på bekymringen: Hvordan sikrer datasenteret at kunden har tilgang til riktige tjenester? Det inkluderer disipliner som gjør at IT-tjenester kan leveres effektivt. Service Support er delt inn i følgende områder:

 • Endringsledelse
 • Utgivelseshåndtering
 • Problemhåndtering
 • Hendelseshåndtering
 • Konfigurasjonsstyring

Tjenesteleveranse er styringen av selve IT-tjenestene og innebærer en rekke forvaltningspraksis for å sikre at IT-tjenester leveres som avtalt mellom Tjenesteleverandøren og Kunden. Tjenesteleverandører må i hovedsak tilby forretningsbrukere tilstrekkelig støtte. Service Delivery dekker de forhold som må tas i betraktning for å sikre dette. Tjenestelevering er delt inn i:

 • IT økonomistyring
 • IT-kontinuitetsstyring
 • Kapasitetsstyring
 • Tilgjengelighetsstyring
 • Service Level Management
 • Informasjonsskranke

ITIL-sertifiseringer

Hver versjon av ITIL har tre tilsvarende sertifiseringsprogrammer. De er:

Stiftelsesbeviset

Dette sertifikatet gjør det mulig for folk å forstå terminologien som brukes innen ITIL. Den fokuserer på grunnleggende kunnskap med hensyn til ITIL Service Support og Service Delivery sett, samt generisk ITIL filosofi og bakgrunn. Det er en forutsetning for utøver- og lederbevis i IT Service Management.

Utøverbeviset

Dette fokuserer på forståelse og anvendelse av de spesifikke prosessene innen IT Service Management-disiplinen.

Lederens sertifikat

Lederens sertifikat er rettet mot erfarne fagfolk, som vil være involvert i å administrere tjenesteadministrasjonsfunksjoner.

ITIL-eksamener koordineres gjennom to byråer, EXIN og ISEB.

EXIN informasjon

EXIN er eksamensinstituttet for informasjonsvitenskap i Nederland. De er en global IT-eksamenleverandør og en uavhengig organisasjon som etablerer seg utdanningskrav for å utvikle og organisere eksamener innen informasjonsteknologi.

EXIN har vært involvert i ITIL-sertifiseringsområdet siden ITILs oppstart på begynnelsen av 1990-tallet og er nå et av byråene involvert i ITILs fortsatte utvikling.

ISEB informasjon

De ISEB er Eksamensnemnda for informasjonssystemer. De er på linje med British Computer Society og fokuserer på å tilby sertifiseringer som gir verdi til profesjonelle karrierer ved å tilby både midlene og plattformen for anerkjennelse og forbedret karriereutvikling .

Anbefalinger om hva du skal inkludere i oppsigelsesbrevet

forretningsmann pakker skrivebordet sitt inn i en arkivboks

•••

Bildekilde RF/Getty Images

InnholdsfortegnelseUtvideInnholdsfortegnelse

Når du leverer oppsigelse, avslutter eller avslutter du din oppsigelse arbeid med din nåværende arbeidsgiver. Denne oppsigelsen er din offisielle melding om at du avslutter arbeidsforholdet ditt. Ofte sendt muntlig til personen som er din veileder eller leder, må du også sende inn oppsigelsen skriftlig. Det er fordi arbeidsgiveren din vil ha den offisielle oppsigelsen skriftlig for fremtidig referanse i din ansattes personalmappe.

Hvorfor menneskelige ressurser trenger brevet ditt

Personalavdelingen din vil også ha en kopi av din skriftlige oppsigelse i personalmappen din. Dette gjør dem i stand til å føre en historisk oversikt over hvorfor du ikke lenger er i selskapet. Dette gjøres for å beskytte selskapet dersom du skulle ombestemme deg, søke om dagpenger eller reise søksmål om oppsigelse av en eller annen grunn i fremtiden. På denne måten vil HR ha riktig dokumentasjon som viser at du ga din oppsigelse og at din avgang ikke var selskapets valg eller gjerning.

Din oppsigelse kan være en mulighet til å bygge ditt profesjonelle image

Din oppsigelse er ikke en negativ hendelse. Tvert imot er det en mulighet til bygge ditt image og personlige merkevare som en kvalifisert, gjennomtenkt, profesjonell medarbeider. Selvfølgelig, din oppsigelse må være grei , positiv og profesjonell av natur.

Glem aldri at oppsigelsen din, sendt inn i form av et oppsigelsesbrev, blir et permanent tillegg til ansettelsesmappen din, og mange personer vil ha tilgang til den. Mange av disse menneskene du ikke kjenner som ansatte har en tendens til å komme og gå.

Hold dine negative tanker for deg selv

Hold oppsigelsen din kort og rett på sak. Du vil ikke nevne hvor dårlig du mener sjefen din behandlet deg, hvor mye du mislikte kollegene dine, eller at bedriften din opptrådte på en uprofesjonell måte overfor kunder.

Du hadde muligheten til å dele alt du hadde å si om jobben din, lederen, kollegene dine og selskapet mens du var ansatt – spesielt under den årlige gjennomgangen. Det gir ingen mening å dele kritikk når du sier opp når det ikke kan gjøres noe med det. Kritikk på dette tidspunktet vil bare etterlate et dårlig inntrykk som sannsynligvis vil vare lenger enn din periode i firmaet.

Tenk på fremtiden din

Du har ingen anelse om hvordan eller når veien din kan krysse med din nåværende leder eller din nåværende kontorkamerat som en dag kan være i posisjon til å ansette deg.

Du må også vurdere at HR-personen du har å gjøre med i dag kan være i posisjon til å ansette deg på nytt, dersom en annen (mer passende eller bedre betalt) stilling åpner seg i dette selskapet eller i en annen organisasjon i fremtiden. Du vil alltid forlate HR med en positiv følelse av hvordan du forholder deg til deg selv.

Hva bør du inkludere i oppsigelsen din?

Din oppsigelse må inkludere din siste ansettelsesdato, som minst skal gi to ukers varsel . Det kreves ikke noe annet innhold i et oppsigelsesbrev, selv om du kanskje vil takke arbeidsgiveren høflig for mulighetene han eller hun ga deg under ansettelsesforholdet ditt.

Det kan også være lurt å tilby din assistanse i overgangsfasen når erstatteren er under opplæring. Hvem er bedre til å trene denne personen enn deg?

Til tross for trangen til å lufte eller være ærlig om hvorfor du drar i brevet ditt, må du aldri oppgi en negativ grunn til at du går av. Dette kan hjemsøke deg på et tidspunkt i fremtiden.

Akseptable grunner for å si opp jobben din

Hvis du lurer hvordan si opp jobben , er det akseptable grunner for å si opp. Disse årsakene kan inkludere:

 • Du drar pga din ektefelle har fått en mulighet for godt til å gå glipp av det som er utenfor staten
 • Du sier opp for å gå tilbake til skolen på heltid
 • Du har takket ja til en stilling i ledelsen i en annen organisasjon
 • Du ønsker å tilbringe tid i en relatert bransje for å utvide dine karrieremuligheter
 • Du drar for å forfølge en ny mulighet

Selvfølgelig må du være ærlig. Så hvis disse foreslåtte årsakene ikke er nøyaktige beskrivelser av hvorfor du slutter, kan du alltid oppgi den siste, at du drar for å forfølge en mulighet, enten du har en ny jobb eller ikke. Hvis du gjør alt riktig, vil din oppsigelse utfolde seg som en mulighet, ikke bare en avslutning.

Hærens sekretær vitner under høringen om dårlig forvaltning av Arlington kirkegård

•••

Chip Somodevilla/Getty Images

Som noe av en intern vaktbikkje, undersøker hærens generalinspektør rutinemessig påstander om uredelig oppførsel fra hærens embetsmenn i rang som oberst eller lavere. Deres primære rolle er å undersøke klager på avfall, svindel eller misbruk som bryter hærens regler og forskrifter.

Disse soldatene liker å tenke på seg selv som hærens samvittighet, som holder øye med hverdagen og sørger for at alle følger reglene. Det er også viktig at soldater og sivile hærens ansatte vet at de har et sted å rapportere mindre overtredelser som ikke når nivået av en kriminell etterforskning.

Hvem kan sende inn en klage

Klager kan sendes inn av soldater, deres familiemedlemmer, pensjonister, tidligere soldater eller sivile som jobber for avdelingen for hæren. Kontoret kan også bli henvist til å undersøke anklager mot senioroffiserer i rang som general, slik det var i Abu Ghraib-fangemishandlingsskandalen i 2004.

Historien om hærens generalinspektørkontor

Stillingen som hærens generalinspektør ble opprettet av George Washington for å forbedre treningen, øvelsene, disiplinen og organiseringen av det som da var den ragtagge kontinentale hæren. Kontoret oppfyller fortsatt denne rollen ved å overvåke overholdelse; for eksempel inspiserer den Hærens kjemiske- og kjernefysiske materialsystemer.

Det selvbeskrevne oppdraget til hærens generalinspektør er 'å undersøke, og periodisk rapportere om, disiplin, effektivitet, økonomi, moral, trening og beredskap i hele hæren.'

Rollen til hærens generalinspektør

Selv om den undersøker interne problemer, er det ikke riktig å betrakte dette byrået som helt uavhengig. Den rapporterer ikke til kongressen, men til hærens sekretær og hærens stabssjef i stedet. IGs kontor har bare begrenset stevningsmyndighet; den kan for eksempel ikke stevne sivile vitner.

Byrået har gjennomgått saker som involverer soldater skadet eller drept av vennlig ild. Den har håndtert klager om seksuell trakassering. Og den har produsert rapporter om påståtte overgrep mot internerte av amerikanske tropper i Irak og Afghanistan. Den håndterer ikke kriminelle etterforskninger, som den overlater til U.S. Army Criminal Investigations Command.

Disse soldatene får sin opplæring ved Army Inspector General School.

Hvordan klager sendes inn til hæren IG

Den generelle regelen er at soldater og sivile hærens ansatte skal rapportere alle tilfeller av sløsing, svindel eller misbruk med sin overordnede eller befal i den umiddelbare kommandokjeden. Slike klager kan bringes inn til Hærens revisjonskontor, eller ved kriminell virksomhet som generalinspektørens kontor ikke håndterer, til Hærens kontor for spesialetterforskning.

For å sende inn en klage, kontakt din lokale amerikansk kontor eller utenlandskontor .

en gruppe ungdommer stilte opp for å ta en elektronisk databehandlingstest fra luftforsvaret

•••

Chris Hondros / Getty Images

Electronic Data Processing Test (EDPT) har rykte på seg for å være en av de vanskeligste testene man kan ta ved Military Entrance Processing Station (MEPS).

EDPT brukes av bare to av de militære tjenester : Luftforsvaret og Marinekorpset. Testen brukes til å evaluere ens grunnleggende evne til å lære en militær jobb som innebærer dataprogrammering eller arbeid med elektronisk databehandlingsutstyr.

Informasjon om EDPT er overraskende vanskelig å få tak i. I motsetning til Forsvarets yrkeskompetansebatteri (ASVAB) og Forsvarsspråklig evnetest (DLAB), det er vanskelig å finne personer med nok hukommelse om hva som skjedde under testen til å gi en god oversikt over testprosedyrene.

Testen er i utgangspunktet designet for å teste ens logikkbegrep, i mangel av et bedre begrep. Det er 128 spørsmål på testen, i fire forskjellige områder:

 1. Endre sammenligninger i den elektroniske evnetesten: Dette ligner mye på objektmonteringsdelen av ASVAB, men rapporteres å være mye vanskeligere. I denne delen av testen får du vist tre geometriske former. Du må da velge en fjerde form fra en liste over muligheter som tilsvarer den tredje formen på samme måte som den andre formen tilsvarer den første formen.
 2. Talllogikk: Denne delen av testen måler din evne til å dekode kontinuerlige tallmønstre. For eksempel kan man bli vist følgende tallserie: 1, 3, 5, 7, og spør hva det neste tallet er (flervalg med fem mulige svar). I dette tilfellet er selvfølgelig neste tall 9 fordi serien viste en liste over alle oddetallene. Forvent selvfølgelig ikke at nummerserien som vises på EDPT er så enkel!
 3. Algebra/matematiske problemer: Denne delen av testene ber deg løse ulike algebraligninger og ordoppgaver som trenger algebra å løse. Problemene her er rapportert å være mye mer avanserte enn de grunnleggende algebraspørsmålene som stilles på ASVAB. Selv om den faktiske matematikken ikke er så vanskelig, kan det være tidkrevende å sette opp problemet og finne den logiske løsningen, basert på den svært lille biten informasjon du får. Derfor bruker de som tar testen noen ganger for mye tid på denne delen av testen, på bekostning av andre, enklere deler av testen.
 4. Analogier: Her er et eksempel på analogi: 'Hoof er til hest som Paw er til (tom)' med fire mulige svar (eksempel: hund, blekksprut, sebra, alligator). Søkere har 90 minutter på seg til å gjennomføre testen. Vær imidlertid ikke overrasket hvis du ikke fullfører alle 117 spørsmålene i løpet av tidsperioden. De fleste gjør det ikke, og du trenger ikke fylle ut alle spørsmålene for å få en kvalifiserende poengsum. De fleste Marine Corps og Air Force datamaskin- og elektroniske databehandlingsjobber krever bare en poengsum på 71 ( Luftstyrke ) og 50 ( marinen ).

Scoring

Fordi feil svar ikke telles mot deg, er det lurt i denne testen å hoppe videre for å svare på de lettere spørsmålene, og deretter gå tilbake for å dekke de vanskelige. På den måten vil du ikke gå glipp av et poeng for ikke å komme til et av de enkle spørsmålene som kunne ha blitt besvart raskt.

Tar EDPT på nytt

Når EDPT er tatt, kan du ikke teste på nytt i en periode på seks måneder. MEPS-sjefer kan godkjenne en umiddelbar retest når originale tester ble administrert under ugunstige forhold (dvs. unødige distraksjoner). Dette inkluderer ikke sykdom som eksisterte før prøvetimen fordi søkeren er informert om ikke å ta prøven ved sykdom.

Forbereder til EDPT

Det er ingen EDPT-studieveiledninger tilgjengelig. Det vil sannsynligvis aldri være så relativt få personer som kreves for å ta denne testen (bare noen få rekrutter fra Air Force og Marine Corps som søker på noen få, veldig spesifikke jobber). Det beste rådet for å forberede seg til denne testen er å øve på matematikk- og algebraferdighetene dine.

Siden denne testen av mange anses å være den tøffeste egnethetstesten gitt ved MEPS, så vil du ha en god natts søvn før testen.

Mann gir butikkeier kredittkort etter å ha handlet i herrebutikk

Thomas Barwick / Getty Images

Når bedrifter tar ansettelsesbeslutninger for detaljhandelslederjobber, ser de etter kandidater som har fått en god del erfaring i detaljsalgsmiljøer. Spesielt søker de folk som har vist seg å være proaktive ledere og arrangører selv i posisjoner på startnivå.

Hva du skal inkludere i CV-en din

CV-en din skal vise hvordan du gikk den ekstra milen som salgsmedarbeider for å øke butikkproduktiviteten og bidra til forbedrede kundetilfredshetsnivåer. Kanskje du introduserte en ny prosess for ledelsen, bidro til et teambuilding-initiativ eller motiverte andre til å oppnå og overgå salgsmål. Alle disse prestasjonene bør fremheves på CV-en din for å hjelpe deg med å skille deg ut fra konkurrentene dine.

I tillegg til å beskrive arbeidserfaringen din og vise frem bidragene dine, bør CV-en også inneholde det samme søkeordsetninger som brukes i stillingsannonsen for stillingen du søker på. Mange arbeidsgivere annonserer nå sine detaljhandelslederroller på nettet ved å bruke søkersporingssystemer som er programmert til å rangere kandidat-CV basert på antall søkeord de inneholder. Disse nøkkelordene beskriver generelt jobbferdighetene en ideell kandidat bør ha.

Typisk nøkkelord for både detaljhandels- og detaljhandelslederjobber inkluderer: lederskap, oppmerksomhet på detaljer, kundeservice , organisasjon , visuell merchandising, vindusutstillinger, tidsfordriv , trendbevissthet, tapsforebygging, produktkunnskap, lønnsadministrasjon, innkjøp, kommunikasjons ferdigheter , Point of Sale (POS)-systemer, og teambygging .

Det beste stedet å oppgi disse nøkkelordene er i et kvalifikasjonssammendrag, plassert etter kontaktinformasjonen din og før erfaringene dine er oppført. For jobber på ledernivå kan det være ganske effektivt å fremheve nøkkelord i en kjernekompetansetabell.

Eksempel på CV

Vurder denne prøven kronologisk CV for noen som søker en detaljhandelslederstilling. Dette er det vanligste CV-formatet, der jobberfaringer er gitt i kronologisk rekkefølge, som begynner med den siste stillingen. Merk at beskrivelsen av jobbsøkerens nåværende ansettelse er skrevet i nåtid; alle tidligere beskrivelser er imidlertid skrevet med preteritum.

Last ned malen for forhandler-CV (kompatibel med Google Docs og Word Online) eller se nedenfor for flere eksempler.

Skjermbilde av et eksempel på en CV

Balansen 2018

Last ned Word-malen

Eksempel på CV (tekstversjon)

Justin-søker
000 Main Street
New York 00 000
(123) 555-1234
justin.applicant@email.com

KARRIEREMÅL

Erfaren, kundefokusert selger som ønsker å utnytte suverene lederskaps-, organisasjons- og kommunikasjonstalenter for å veilede detaljbutikker til økte produktivitetsnivåer.

KJERNEKVALIFIKASJONER

 • Kreativ og nyskapende i implementering av dynamiske kampanjer, voksende kundebase og henvisningssalg, og opplæring av salgsmedarbeidere i å vinne kundestrategier.
 • Erfaren innen salgsarrangementer, butikklanseringer, ansettelse og onboarding, lagerkontroll, lønnsadministrasjon, tapsforebygging, kundekommunikasjon, klageløsning og prosessforbedringer.

PROFESJONELL ERFARING

MONT BLANC, Arlington, VA
Nøkkel holder , april 2015 – i dag
Koordinere og veilede et team på åtte salgsmedarbeidere i butikksalg av eksklusive klokker, skriveinstrumenter og smykker. Håndter lønn, planlegging, rapporter, e-post, inventar og oppretthold klientellbok og journaler. Legg inn bestillinger for å fylle på varer og håndtere mottak av alle produkter.

 • Organiserte mer enn et dusin reklamebegivenheter før og under åpningen av butikken.
 • Bidro til suksessen med åpningsuken og spare inntekter overstiger anslagene med 18 prosent.
 • Implementert og integrert nye registerfunksjoner.

NORDSTROM-SAMLER OG COUTURAVDELINGER, Arlington, VA
Megler , april 2013–april 2015
Motivert avdelingsteam på 16 medlemmer i å yte service i verdensklasse til et kresne klientell.

 • Planlagte private handleavtaler med high-end kunder.
 • Kommuniserte med skreddere og syersker for å sikre beslag
 • Opptjent årlig kundeservicepris to ganger.
 • Forfremmet til salgssjef for designerklær for kvinner på grunn av salgsevne.
 • Deltok på dusinvis av klinikker for nye motelinjer.

UTDANNING

Bachelor of Arts i økonomi (2015); GPA 3.7
Ramapo College, Arlington, Virginia

Utvide

Hvorfor du trenger bedriftsinformasjon

Kolleger diskuterer plan på teknisk oppstartskontor

••• Gary Burchell/Stone/Getty Images

Kunnskap er makt. Alle de store selskapene vet det og bruker masse penger på forskning for å få kunnskapen de trenger for å være konkurransedyktige. Bedrifter bruker omfattende ressurser på å gjennomføre markedsundersøkelser før de selger produktene sine. Mange store selskaper har enorme informasjonssentre der de ansetter staber av profesjonelle bibliotekarer som kan få tilgang til informasjon om kunder, konkurrenter og kunder. Ta notat. Mengden kunnskap du har om en potensiell arbeidsgiver, og om bransjen du håper å jobbe i, kan gi deg et konkurransefortrinn.Det gjelder både innledende kontakt med arbeidsgivere og før man går på intervju. I tillegg har informasjon om et selskap er også uvurderlig når det gjelder å vurdere et jobbtilbud.

Undersøk før du tar første kontakt

Når du begynner å ta innledende kontakter med potensielle arbeidsgivere, gjennom CV eller annen metode du bruker, er det en god idé å ha noen grunnleggende fakta om selskapet. Du trenger ikke gjøre uttømmende undersøkelser på dette tidspunktet - det er god tid til det senere. Du bør imidlertid kjenne til selskapets bransje, hva de driver med, hvilke noen store kunder er, og navnene på noen av selskapets høyerestående, dvs. administrerende direktør, president osv. Du bør også vite hvem som har ansvaret for å ansette for stillingen du søker.

Undersøk før intervjuet

Før du går på et intervju er det på tide å gjøre omfattende undersøkelser. Å være bevæpnet med et arsenal av informasjon kan gi deg et forsprang på konkurrentene dine, da du vil kunne svare på spørsmål om arbeidsgiveren hvis du blir spurt om noen i intervjuet. Det er ikke uvanlig å få spørsmålet 'Hva vet du om oss?' Det vil også gjøre deg i stand til å stille intelligente spørsmål når du får muligheten slik jobbkandidater vanligvis er mot slutten av intervjuet. Akkurat som å undersøke kunder gir bedrifter muligheten til å målrette salgspresentasjoner individuelt, vil det å kjenne din potensielle arbeidsgiver hjelpe deg med å målrette 'presentasjonen' til dem.

Undersøk før du godtar et jobbtilbud

Å kjenne til et selskaps økonomiske stilling kan hjelpe deg med å bestemme om du vil forplikte deg til det selskapet. Hvis et selskap er på gyngende økonomisk grunn, må du vurdere om du vil satse fremtiden din der. Ved å følge med på forretningsnyheter kan du lære om et selskaps økonomiske velvære.

Dokumenter fra Securities and Exchange Commission

Den primære kilden til informasjon om mange selskaper er US Security and Exchange Commission (SEC) dokumenter. SEC er et føderalt byrå som fører tilsyn med verdipapirmarkedene for å beskytte investorer. De fleste selskaper som har eksterne aksjonærer med en økonomisk interesse i det – kjent som offentlig eide selskaper – må gjøre sin økonomiske informasjon tilgjengelig for allmennheten. De gjør dette ved å sende inn visse dokumenter til SEC.

Ikke alle selskaper med aksjonærer er imidlertid pålagt å avsløre sin økonomiske informasjon. Et selskap må innlevere dokumenter til SEC hvis dets verdipapirer omsettes i mellomstatlig handel, selskapet har mer enn én million dollar i eiendeler, og/eller det er en klasse med egenkapital som eies av 500 eller flere aksjonærer. De selskapene som er pålagt å avsløre finansiell informasjon, gjør det ved å sende inn dokumenter, inkludert årsrapporter, skjema 10-Ks og skjema 10-Qs. Disse registreringene er tilgjengelige online gjennom EDGAR-databasen.

Av disse nevnte dokumentene er den som er kjent for folk flest årlig rapport . Årsrapporten, som også skal sendes hver enkelt aksjonær, inneholder økonomisk informasjon om et selskap samt andre interessepunkter. De fleste selskaper legger ut årsrapportene sine på sine nettsider, eller du kan få en kopi ved å ringe deres investor relations-avdelinger. En 'no-frills' versjon av en årsrapport er Form 10-K. Den inneholder samme informasjon som kreves i årsrapporten.Et selskap er ikke pålagt å sende inn et skjema 10-K før tre måneder etter slutten av regnskapsåret.

Siden det kan gå mye tid mellom når et selskap sender inn en årsrapport eller skjema 10-K og når du leter etter informasjon, bør du også se på skjema 10-Q. Det er en kvartalsrapport som bygger bro mellom årlige innleveringer.

Bedriftsnettsteder
Bedriftsnettsteder har massevis av informasjon om dem. Det er svært sannsynlig at selskapet du forsker på har en, og det bør være det første stedet du henvender deg til når du gjør research. Disse nettstedene viser ofte også ledige stillinger. Du kan bruke en søkemotor for å finne et selskaps nettsted.

Sosiale medier
Mange selskaper – og antallet vokser – bruker sosiale medier for å kunngjøre nyheter til publikum. Sørg for å følge dem på Twitter, Facebook, LinkedIn, Pinterest og andre sosiale mediesider de har tilstedeværelse på.

Pressemeldinger
Som en årsrapport presenterer pressemeldinger informasjon på en måte som appellerer til media, og i sin tur til forbrukeren. De er generelt skrevet av fagfolk som vet hvordan de skal gjøre selv de mest skadelige nyhetene noe velsmakende. Når du trenger å finne ut nyhetsverdig informasjon om et selskap, er de en god kilde. Bare husk å se etter det positive spinn. Du kan søke etter pressemeldinger på PRWeb.com.

Kataloger
Kataloger er en annen kilde for å finne informasjon om både private og offentlige selskaper. Siden informasjon om offentlige selskaper er lettere tilgjengelig, vil du finne flere av disse selskapene oppført i kataloger. Noen privateide selskaper er imidlertid villige til å avsløre informasjon om seg selv. Ditt lokale bibliotek bør ha virksomhetskataloger, hvorav noen kan være tilgjengelig online på bibliotekets nettside.

Næringsnyheter

Du bør også benytte deg av medier som rapporterer om bedriftsnyheter. Denne kilden kommer godt med når du leter etter noe som selskapet kanskje ikke nødvendigvis vil at publikum skal vite, og du kan også få en mer balansert presentasjon enn fra en pressemelding.

Lokalaviser
Lokalaviser publiserer vanligvis artikler om selskaper i byen eller byen deres. Det er ofte det eneste stedet du finner informasjon om små, lokale bedrifter.

Nasjonale aviser
Mens New York Times planlegger ikke å endre navn til US Times , kan den tjene som en kilde til nasjonal informasjon. Det samme kan sies om andre aviser over hele landet Boston Globe , Chicago Tribune , og Washington Post , for bare å nevne noen. Artikler om større amerikanske og internasjonale selskaper er omtalt på sidene til disse publikasjonene. Hvis det skjer noe nyhetsverdig, vil du sannsynligvis finne det i en hvilken som helst stor avis. De fleste er også tilgjengelige på nett.

Business Journals
Business Journals er også en utmerket kilde til informasjon. Den mest kjente er Wall Street Journal . Det finnes også mindre, mer lokale forretningstidsskrifter. Du kan finne informasjon om lokale bedrifter så vel som bedrifter med et større geografisk omfang. Disse journalene gir en god måte å spore hvem som har flyttet hvor, hvilke selskaper som har hvilke kunder, og hvilke selskaper som flytter til ditt område. Åpning av nye virksomheter bør også kunngjøres i et forretningstidsskrift.

Bransjetidsskrifter
Disse publikasjonene følger selskaper innenfor ulike bransjer. Hvis du ser etter jobbmuligheter innenfor en spesifikk bransje, er dette en fin måte å bli mer kunnskapsrik om bransjen generelt på. Du kan se på trender og kommende endringer for å finne ut hvordan du best kan påvirke. Husk at du prøver å vise potensielle arbeidsgivere hva du kan gjøre for dem.

Fagtidsskrifter
Disse journalene holder deg orientert om hva som skjer innen ditt felt. De inneholder også råd om hvordan du kan gjøre jobben din bedre. Å kunne diskutere ny medisinsk faktureringsprogramvare med kontorsjefen på et legekontor vil vise ditt nivå av ekspertise og interesse for feltet.

Medarbeidere har en seriøs samtale

•••

JohnnyGreig / E+ / Getty Images

Fra tid til annen, vi alle takle skuffelse på jobben . Det bare skjer. En ansettelsesleder kan velge feil kandidat for å fylle en ledig stilling, a prosjektsponsor kan plutselig trekke støtte, og en kollega kan stikke deg i ryggen.

Et av kjennetegnene på en vellykket medarbeider er evnen til å håndtere disse situasjonene med profesjonalitet. En potensiell fallgruve i å håndtere skuffelse er å uttrykke følelsene dine på riktig måte til de over deg i organisasjonshierarkiet. For å unngå en karrierebegrensende feil på dette området, følg disse tipsene for å uttrykke skuffelse til sjefen din.

Sørg for at du forstår skuffelsen din

På enhver arbeidsplass er det noen ting som vekker sterke følelser. Si at noen andre tar æren for arbeidet ditt og slipper unna med det. Uansett hvilken bransje du er i, er det en svært støtende handling og krever en rettidig respons.

Hvis du er skuffet på arbeidsplassen, ta deg tid til å forstå hva du føler og hvorfor du føler det slik. Har du alle fakta? Støtter fakta dine meninger? Går tilbake til eksemplet ovenfor, er du sikker på at den andre personen tok æren? Hvordan vet du at det er det som skjedde? Hva er faktorene som kan påvirke situasjonen?

Ikke la følelsene dine gå foran faktaene dine. Forstå hva som skjer og hvordan det påvirker holdningen din.

Uttrykk deg tydelig

Ord er mektige. Nøyaktig språk er viktig, og den betydningen forsterkes når samtalen er vanskelig, som når en medarbeider trenger å uttrykke skuffelse til sine veileder .

Når du uttrykker skuffelse, vær forsiktig med ordene du velger. Unngå utilsiktet skyld på noen for noe de ikke har gjort. For eksempel, ikke klandre sjefen din for å gjøre noe som kreves av organisasjonens retningslinjer. Hvis sjefen din er pålagt å dokumentere et ytelsesproblem du er enig i formelt sett er et problem, ikke insinuer at sjefen din er skyld i at problemet er dokumentert i personalmappen din.

Samtalen bør forbli fokusert. Ikke flyt fra en klage til en annen uten eksplisitt å gjøre det. Når samtalen driver, løses lite, og hvis det er avtalt rettsmidler kan det hende de ikke tar opp de riktige temaene.

Vet hva du vil

Å være skuffet koker ned til dine forventninger, ikke å bli oppfylt. Du trodde en ting burde ha skjedd, men det gjorde det ikke, og noe annet gjorde det.

Når du går inn i samtalen med sjefen din om skuffelsen, vet hva du ønsker å få ut av samtalen. Ønsker du å bli hørt og få denne meningen tatt med i fremtidige beslutninger? Vil du ha et middel for skaden du har opplevd? Ønsker du en reversering av hvilken avgjørelse som førte til skuffelsen din?

Å vite hva du ønsker hjelper deg med å ramme og styre samtalen. Det kan høres manipulerende ut, men det er det ikke hvis du ikke har tenkt å være manipulerende. Du har sannsynligvis et sett med logiske punkter du vil skissere sekvensielt for å sette opp det du vil skal skje. Det er ingenting galt med å skissere hvordan du vil at møtet skal utspille seg.

Ha et åpent sinn

Du kan gå inn i samtalen og vite nøyaktig hva du vil skal skje under og etter samtalen, men hold et åpent sinn. I kraft av sin organisatoriske posisjon kan sjefen din ha innsikt i problemstillingen din du ikke besitter. Ideene du gikk inn i samtalen med kan bli uklare eller ineffektive av den nye informasjonen sjefen din bringer til samtalen.

Vær åpen for løsninger, alternativer og kompromisser. Ideene sjefen din kommer med til bordet kan være mye bedre enn dine.

Vær forberedt på konsekvensene av å si ifra

I sunne organisasjoner blir mennesker som uttrykker bekymringer med respekt verdsatt for å utfordre status quo. De reduserer sannsynligheten for gruppetenkning og stagnasjon. I usunne organisasjoner blir folk som sier ifra betraktet som nektere og barrierer for fremgang. Vet hvilken type organisasjon din er.

Hvis du jobber i en usunn organisasjon, tenk nøye gjennom om de potensielle konsekvensene av å si ifra er verdt det du kan få ut av samtalen. Noen kamper er ikke verdt å velge hvis du vet at du kommer til å tape.

Hvis du jobber i en sunn organisasjon, følg rådene her. Sjefen din vil virkelig prøve å forstå meningene dine og vil søke den beste løsningen for alle.

Entusiastiske kvinner i mengden på musikkkonsert

••• Hero Images/Getty Images

En musikkpromotør er noen som publiserer og promoterer forestillinger. Arrangører organiserer konserter, bokband eller artister og annonsere for showene for å få inn betalende deltakere – og fortjeneste.

Hva gjør en musikkarrangør?

Musikkpromotøren samarbeider med en artist eller en bandsjef for å planlegge et arrangement. De avtaler en date og ser etter en passende sted .

Arrangøren forhandler om eventuelle gebyrer for artisten og publiserer deretter begivenheten gjennom radio-, TV-, digital- eller e-postannonsering. Musikkpromotøren sørger for at artistene har alt de trenger utenfor og på scenen, fra hotellrom til lydsjekker .

Arrangøren oppretter vanligvis en kontrakt som beskriver vilkårene i avtalen, inkludert avgifter til arrangøren, dato og klokkeslett for øvelser, lengden på bandets opptreden og eventuelle andre krav.

En musikkarrangør jobber vanligvis på et vanlig kontor og kan ha en assistent eller et team. Noen velger å møte kunder utenfor stedet, på restauranter eller andre underholdningssteder. Andre gjør mesteparten av arbeidet sitt på nett eller over telefon.

Hvordan blir jeg en musikkarrangør?

Det kreves ikke en formell utdanningsvei for å bli en musikkpromotør. De mest essensielle ferdighetene er kjærlighet til musikk og forretningskunnskaper, så en grad i business eller markedsføring kan være veldig nyttig. Evnen til å forhandle effektivt er avgjørende, siden du må forhandle med artister, spillesteder, hoteller og mer.

Det er viktig å forstå ulike sider ved virksomheten. Les musikkfagblader for å forstå den siste utviklingen og se hvordan andre arrangementer er satt sammen.

Hvis mulig, prøv å få en praksisplass hos et event management-selskap. Du kan få erfaring med å planlegge og promotere store arrangementer, noe som kan være uvurderlig, selv om arrangementene ikke er relatert til musikk.

Mange starter på egenhånd med å tilby sine tjenester gratis eller med høy rabatt til lokale band som prøver å skape seg et navn. De sjekker ut mindre barer, kafeer og messer for lokale alternativer og undersøker alternativer med lavere kostnader for utstyr eller sikkerhet. Selv om du kanskje ikke tjener penger på de første hendelsene, kan disse opplevelsene bane vei for større og mer lukrative muligheter fremover.

Hva er innholdet i en musikkarrangørs jobb?

Mange går inn i virksomheten uten å helt forstå kravene til jobben, så turnover og jobbutbrenthet er høy. For de som blir i bransjen, kan det være hard konkurranse. Det kan være vanskelig å få fast arbeid i bransjen, spesielt for de som nettopp har startet opp,

Ifølge 2016 Bureau of Labor Statistics tall, de siste tilgjengelige, er gjennomsnittlig årslønn $65 200 for de som er ansatt i selskaper; anslått jobbvekst gjennom 2024 er 2,5 %. Uavhengige arrangører mottar et kutt i antall solgte billetter eller en bedriftsavgift.

Hvis du har en sterk kunnskap om musikk, en lidenskap for bransjen, fremragende kommunikasjons- og forhandlingsevner og motivasjon, kan du utmerke deg som en musikkpromotør. Det er en utfordrende og konkurransedyktig karrierevei, men det kan være veldig givende arbeid hvis du elsker det du gjør.

Finn effektive verktøy for å hjelpe deg med å navigere utenlandsarbeid

Våre redaktører undersøker uavhengig og anbefaler de beste produktene og tjenestene. Du kan lære mer om vår uavhengige gjennomgangsprosess og partnere i annonsørbekjentgjørelsen vår. Vi kan motta provisjoner på kjøp gjort fra våre valgte lenker.

Å søke jobb i utlandet er ingen enkel oppgave, men jobbsider finnes for å gjøre ting enklere. Ved å bruke en internasjonal jobbside kan du sømløst søke etter åpne muligheter i utenlandske markeder, få uvurderlige råd om hvordan du får visum, koordinere flyttingen din over landegrensene og mer.

Etter å ha sett på 15 forskjellige søkemotorer og undersøkt deres størrelser, søkefilteralternativer, tilgjengelige ressurser, omdømme og bransjer og erfaringsnivåer som ble levert, begrenset vi det til disse toppnettstedene for internasjonale jobber.

Beste jobbsøkemotorer for internasjonale jobber for 2022

Beste jobbsøkemotorer for internasjonale jobberSe altBeste jobbsøkemotorer for internasjonale jobber

Best sammenlagt : CareerJet


CareerJet

CareerJet

Registrer deg nå

CareerJet har eksistert siden 2001 og sentraliserer over 40 millioner stillingsannonser på ett sted, og skanner over 70 000 nettsteder daglig. Vi valgte CareerJet som det beste nettstedet for internasjonale jobber fordi det lar deg enkelt søke etter åpne roller på tvers av alle nivåer og bransjer i over 90 land.

På CareerJet kan du søke etter jobber etter nøkkelord, tittel, selskap og plassering. Når du begynner å søke, kan du klikke på mer avanserte filtre for titler, kontraktlengde, timer og firmanavn. Du kan finne jobber for alle erfaringsnivåer og de fleste bransjer, som kommunikasjon, finans, media, helsevesen og teknologi. Merk at CareerJet vil vise det offisielle språket i landene du søker etter, så sørg for å bruke en nettleser som oversetter alt hvis du ikke er flytende.

Det er gratis å søke på noen av CareerJets internasjonale sider, og du trenger ikke opprette en konto for å søke på åpne stillinger. Hvis du oppretter en gratis konto på CareerJet, kan du lagre utvalgte jobber og registrere deg for å motta e-postvarsler for spesifikke søk.

Runner-Up,Best sammenlagt : Faktisk over hele verden


Faktisk over hele verden

Faktisk over hele verden

Registrer deg nå

Indeed ble grunnlagt i 2004 og er nå det største jobbnettstedet i verden. Indeed betjener over 250 millioner månedlige brukere og legger til 10 nye stillingsannonser hvert sekund. Vi valgte Indeed Worldwide som andreplass fordi, selv om det har flere stillingsannonser enn CareerJet og er veldig enkelt å bruke, har det betydelig færre land oppført.

Legger faktisk ut internasjonale oppføringer i alle bransjer, alle nivåer og alle livsstiler. Kandidater kan søke etter stillingstittel og plassering, lønnsintervall, publiseringsdato og erfaringsnivå. Husk at Indeed vil justere språket for å gjenspeile hvilket land du leter etter jobber i, så sørg for at du bruker en nettleser som kan oversette hver oppføring, om nødvendig.

Faktisk er 100% gratis, og du trenger ikke registrere deg for en konto. Å opprette en konto har imidlertid flere fordeler. Med en konto kan du registrere deg for å motta e-postvarsler når nye jobber legges ut og lagre jobber for å søke på dem senere. Indeed tilbyr også et lønnssammenligningsverktøy og en seksjon for bedriftsanmeldelser, slik at du kan se på bedriftsanmeldelser før du søker på en rolle eller godtar et tilbud.

Best for jobber på ledernivå : administrerende direktør over hele verden


administrerende direktør over hele verden

administrerende direktør over hele verden

Registrer deg nå

CEO Worldwide ble grunnlagt i 2001 på grunn av en frustrasjon over kompleksiteten som følger med å ansette globale ledertalenter. CEO Worldwide har for tiden kontrollert nesten 20 000 ledere i nettverket sitt, som spenner over 180 land. Vi valgte CEO Worldwide som det beste stedet å finne jobber på internasjonale ledernivå fordi det utelukkende fokuserer på og gir høykvalitets, oppdaterte lederoppføringer.

CEO Worldwide har både faste og kontraktsledende roller på tvers av dusinvis av bransjer, inkludert men ikke begrenset til forbruksvarer, energi, finans, helsevesen og programvare. Det er gratis å bli lagt til CEO Worldwides kandidatpool. Når du er godkjent, kan du søke på alle åpne muligheter som er av interesse, samt bli kontaktet av alle arbeidsgivere som aktivt rekrutterer for åpne roller på plattformen. Du kan også registrere deg for å motta e-postvarsler som samsvarer med din profil og interesser.

Best for ESL-jobber i utlandet : Teach Away


TeachAway

TeachAway

Registrer deg nå

Teach Away ble opprettet i 2003 for å hjelpe lærere med å finne jobber i utlandet. Det er nå et av de største internasjonale lærerrekrutteringsselskapene og hjelper til med å koble lærere til nye muligheter i mer enn 50 land. Vi valgte Teach Away som den beste siden for internasjonal ESL jobber på grunn av størrelsen, oppføringer av høy kvalitet, ressurser for faglig utvikling og nettverksmuligheter.

Det er gratis å bli med i Teach Away, men du må fylle ut en nettprofil før du kan søke på ledige jobber. Når du har fullført profilen din, kan du bla gjennom og søke på ESL-jobber rundt om i verden, hvorav mange inkluderer flyrefusjon, overnatting og matstipend i tillegg til lønn.

I tillegg til en robust jobbtavle, har Teach Away også et aktivt Facebook-gruppefellesskap og en fantastisk blogg med detaljert informasjon om hvordan du kan bli lærer og finne en lærerjobb. Som en del av deres forpliktelse til videre lærerutdanning, tilbyr Teach Away enkle og rimelige statlige lærersertifiseringer og TEFL-kurs (undervisning i engelsk som fremmedspråk) for å hjelpe deg med å bli kvalifisert for flere muligheter.

Beste ressurser : Expat Network


Expat Network

Expat Network

Registrer deg nå

Expat Network ble opprinnelig opprettet i 1989 som en ressurs for eks-pats over hele verden. Vi valgte Expat Network som det beste nettstedet for ressurser fordi de ikke bare gir en flott jobbtavle for internasjonale jobber, men de har også dusinvis av gratis ressursguider, blogginnlegg og sjekklister for å finjustere CV-en din for internasjonale stillinger, flytte , og administrere økonomien din i utlandet.

Expat Network fungerer som en one-stop-shop for å finne jobber og forske på hvordan man kan koordinere flytting og tilpasning til expat-livet. Du kan søke etter jobber etter nøkkelord, bransje, plassering og varighet. Expat Network inkluderer flere land i databasen og betjener alle større bransjer, inkludert men ikke begrenset til finans, helsevesen, menneskelige ressurser, IT, markedsføring og salg. Du finner også detaljerte blogginnlegg om hvordan du koordinerer et internasjonalt trekk, justerer økonomien din til et nytt banksystem og valuta, og navigerer helsetjenester i utlandet. Expat Network har omfattende nedlastbare guider for å flytte til Australia, Frankrike, Spania og Portugal, spesifikt. Alle deler av Expat Network er gratis å bruke.

Best for offentlige jobber i utlandet : USA JOBS


USA JOBS

USA JOBS

Registrer deg nå

USAJOBS hjelper folk å finne offentlige arbeidsplasser både innenlands og utenlands. I dag viser USAJOBS tilgjengelige stillinger fra over 500 forskjellige byråer i 147 land. Vi valgte USAJOBS som det beste nettstedet for føderale regjeringsjobber i utlandet fordi søkefunksjonene deres gjør det veldig enkelt å finne jobber i utlandet.

For å søke på jobber på USAJOBS, må du opprette en konto og fylle ut profilen din. Deretter står du fritt til å søke etter og søke på jobber for alle erfaringsnivåer. De vanligste jobbene i utlandet er administrasjonsmedarbeidere, kommissærer, serveringsarbeidere, hjelpemidler, personalassistenter og logistikkledere. Du kan også filtrere etter lønnsområde, avdelinger og byråer for å begrense søket ytterligere.

Etter å ha søkt på eventuelle åpne roller, kan du sjekke statusen til applikasjonene dine ved å logge på applikasjonsdelen av kontoen din. USAJOBS er helt gratis å bruke.

Best for International Gap Year Jobs : Dra utenlands


Dra utenlands

Dra utenlands

Registrer deg nå

GoAbroad ble grunnlagt i 1997 og ble grunnlagt for å bygge bro mellom selskaper som tilbyr internasjonale jobbprogrammer og studenter som ønsker å jobbe i utlandet. GoAbroad betjener nå over én million månedlige besøkende og har nesten 12 000 verifiserte programmer oppført i databasen. GoAbroad er det beste stedet å søke etter internasjonale mellomårsjobber ikke bare på grunn av størrelsen, men fordi den gir reelle anmeldelser for de mest populære programmene, har en stipenddatabase og hjelper med visum og reiseforsikring.

På GoAbroad kan du søke gratis etter muligheter etter kategori eller land. De mest populære typene jobber er au pairing, gårdsarbeid, markedsføring, sosial rettferdighet og engelskundervisning. Du kan søke på hvilken som helst stilling uten å ha en konto på nettstedet, men ved å registrere deg for en konto kan du lagre programmer til senere og bruke plattformens sammenligningsfunksjon for å finne den som passer best for deg. Under hvert program du er interessert i, kan du også lese anmeldelser fra nåværende eller tidligere deltakere for å få en bedre ide om hva du kan forvente. Siden noen programmer ikke dekker kostnadene ved fly, måltider og flytting, kan du også bla gjennom og søke om stipend gjennom GoAbroad. Nettstedet har også visumrådgivere og reiseforsikringsguider som hjelper deg med å finne ut nøyaktig hva du trenger før du drar til den nye jobben din.

Hva er jobbsøkesider?

Jobbnettsteder er både søkemotorer og databaser for åpne jobber. Alle, uavhengig av bransje, utdanning eller erfaringsnivå, kan bruke en jobbside for å finne muligheter. Noen internasjonale jobbsider gir også ekstra ressurser for å bo og jobbe i utlandet, som fly- og overnattingsassistanse, hjelp med å få arbeidstillatelse eller visum og mer. Alle som aktivt søker jobb i utlandet bør bruke jobbnettsider for å finne så mange relevante ledige stillinger som mulig.

Hvordan fungerer jobbsider for internasjonale jobber?

De fleste internasjonale jobbsider er gratis å bla. Bare skriv inn ønsket stillingstittel, by og land for å starte søket. Noen nettsteder krever at du oppretter en gratis konto før du låser opp fulle surferettigheter. Når du har søkt på en jobb via en jobbside, vil ansettelseslederen gjennomgå informasjonen din og kontakte deg hvis du er interessert.

Noen land krever at du skaffer deg et arbeidsvisum for å ha en jobb.Hvis det er tilfellet med landene du er interessert i å jobbe i, sørg for å spesifisere hvor du er i visumprosessen gjennom hele ansettelsessyklusen.

Hvor mye koster jobbsider?

Noen internasjonale jobbsider krever medlemskap eller engangsavgift for å få tilgang til oppføringer. Hvis du ser etter muligheter for mellomår, kan du komme over jobber eller praksisplasser som krever at du også betaler gebyrer. Internasjonale mellomårsjobber blir ofte annonsert som altomfattende programmer som kan inkludere en jobbplassering så vel som overnatting, flyreiser, nettverksmuligheter , og utflukter i bytte mot programavgifter. Sørg for at du ser nærmere på hver oppføring for å forstå hva de økonomiske forventningene er, spesielt for internasjonale jobber.

Andre funksjoner å vurdere for internasjonale jobber

Når du ser etter en internasjonal jobb, prøv å se etter nettsteder som har tilleggsfunksjoner eller råd rettet mot å få sponsing eller visum for å jobbe i utlandet. Se etter nettsteder med detaljerte blogger eller guider om arbeid i utlandet for å hjelpe deg med å forberede deg til den nye jobben. Mange internasjonale jobbsider annonserer også jobbprogrammer som ikke er gratis, noe som betyr at du må betale avgifter for å finne arbeid og bo i utlandet. Hvis du ikke er interessert i å betale for privilegiet til å jobbe i utlandet, unngå disse sidene og hold deg til mer tradisjonelle jobbtavler.

Hvordan vi valgte de beste jobbsøkemotorene for internasjonale jobber

Vi så på 15 internasjonale arbeidsplasser før vi laget vår endelige liste. Under forskningen vår så vi på størrelsen, brukervennligheten, søkefiltrene, ressurser, bransjer og erfaringsnivåer som ble servert, og omdømmet til hvert nettsted. Vi følte at dette var de viktigste egenskapene å se på når vi skulle velge de beste jobbstedene for internasjonale jobber.

Artikkelkilder

 1. Innbyggerinformasjon. Visumkrav for innreise til Irland. Åpnet 29. desember 2021.

 2. Spania visum. Arbeidsvisum til Spania. Åpnet 29. desember 2021.

Kvinne som sitter ved spisebordet og sender en e-post til sin nye sjef med forespørsel om fri.

••• PeopleImages / Getty Images

InnholdsfortegnelseUtvideInnholdsfortegnelse

Det kan være litt vanskelig å be om fri når du skal begynne eller nylig har startet i en ny jobb. Hvis du kommer med forespørselen din til feil tid eller spør på en hensynsløs måte, kan du fremstå som en som ikke bryr seg om selskapet eller jobben.

Men hvis forespørselen om avspasering er gjennomtenkt, kan du unngå (eller i det minste mildne) enhver negativ påvirkning. Her er noen hensyn du bør ta når du ber om fri.

Når skal du be om fri på en ny jobb

Hvis du vet at du trenger fri for en ferie eller andre forpliktelser før du begynner i en ny jobb, er det lurt å ta opp temaet før din faktiske startdato. Den beste tiden å nevne at du trenger fri er etter du har blitt tilbudt jobben , men før du aksepterer det.

Ved å være på forhånd om det, vet din veileder at du ikke prøver å dra nytte av selskapet. Og hvis du kommuniserer dine behov før du begynner på jobben, vil en arbeidsgiver sannsynligvis forstå forespørselen din. Folk forplikter seg (enten det er til venner eller familie) før de får tilbud om jobb, og de fleste arbeidsgivere vil være sympatiske for dette.

Uansett hva som er årsaken til at du trenger fri, spør din arbeidsgiver så snart som mulig. De vil sette pris på å motta en head's up i god tid.

Dersom det oppstår behov for avspasering etter du har begynt i en ny jobb, vil det sannsynligvis være mer utfordrende å ta opp emnet. Når det er sagt, er ekte familienødsituasjoner, dødsfall og helsekriser alle helt gyldige grunner til å trenge fri. På den annen side må du bevise for din nye arbeidsgiver hvorfor du garanterer fri for en ferie eller en annen tilsynelatende personlig begivenhet.

Kjenn selskapets regler

Før du ber om fri, bør du gjennomgå eventuelle bedriftspolicyer for betalt fri, feriedager, personlige dager osv. Noen selskaper er svært fleksible og tilbyr ansatte en ubegrenset antall fridager . Andre krever at du jobber en viss tid før du begynner å opparbeide deg fri. Sørg for at du vet hva policyen er på jobb, slik at du vet om det du ber om er generelt akseptabelt eller ikke.

Hvis du ennå ikke har opparbeidet feriedager, kan du spørre om arbeidsgiver kan låne deg feriedager som du vil tjene opp i nær fremtid. Mange bedrifter er villige til å gjøre det.

Vurder timingen

Mens du vil fortelle sjefen din så snart som mulig, vil du også tenke på det spesifikke tidspunktet for forespørselen. Det er alltid en god idé å be om en tjeneste (som å ta fri) etter at du har gjort noe for å imponere sjefen din.

Prøv å ikke be om fri i en spesielt travel tid på jobben eller når fristene nærmer seg.

Du kan for eksempel komme med forespørselen på slutten av et møte der du oppsummerer fremgangen din for uken, eller etter at du har fullført et stort prosjekt. Tenk også på tidspunktet for selve friminuttet. Hvis du er ber om fri rundt høytiden , sørg for å gi sjefen din så mye varsel som mulig.

Plan for å dekke arbeidsmengden din

Før du ber om fri, tenk på hvordan du vil håndtere alt du måtte gå glipp av. Vil du sende inn rapporten en dag for tidlig? Har du spurt noen om de kunne dekke skiftet ditt (spør bare noen som er en pålitelig ansatt, som du er sikker på vil gjøre jobben bra)?

Hvis mulig, ta med et løfte om å jobbe ekstra timer før og etter ditt planlagte fravær for å sikre at alle oppgavene dine blir fullført i tide. Du kan også tilby å jobbe eksternt, eller i det minste holde kontakten via telefon eller e-post. Å være proaktiv viser at du er en ansvarlig medarbeider og at du tar arbeidet ditt på alvor.

Pass på å ikke lyve. Hvis du skal reise bort for en venns bryllup eller ferie, si ifra. Du trenger ikke oppgi noen ekstra informasjon – bare hold den kort og ærlig.

Snakker med sjefen din

Sørg for å spørre sjefen din i stedet for bare forteller dem. Du kan si noe sånt som, det har jeg påløpt to feriedager, og jeg lurer på om jeg kan bruke dem uken 18. august. Fungerer det for deg og resten av avdelingen? Ved å formulere det som et spørsmål viser du at du respekterer sjefen din og at du vil sørge for at fritiden din fungerer for teamet.

Uansett hva din unike situasjon er, bør du dele nok detaljer med arbeidsgiveren din om hvorfor du trenger fri, slik at forespørselen din fremstår som legitim. Når det er mulig, oppgi dokumentasjon som en begravelsesmelding eller en legeerklæring, selv om arbeidsgiveren din ikke har bedt om det.

Etter å ha fortalt sjefen din inn e-post eller personlig, følg opp med en e-post et par dager før du tar deg fri. Du kan sende en kort e-post og si noe sånt som, jeg ville bare minne deg på at jeg ikke er på jobb tirsdag 2. november. Du kan også legge til informasjon om hvem som skal dekke for deg, eller hvilket arbeid du skal gjøre i i forkant av avreise. Dette minner sjefen din om friminuttet og også om ansvarsfølelsen.

Eksempel på e-post som ber sjefen om fri

Emnefeltet: Fornavn Etternavn – Forespørsel for 11-12 april

Kjære William,

Jeg håper du har det bra. Jeg har et raskt spørsmål. Jeg håper å ta av torsdag 11. april og fredag ​​12. april for å delta på niesen min sin eksamen i California. Ville dette fungere for deg og teamet? Jeg vil være tilgjengelig på e-post begge dager.

Jeg dobbeltsjekket, og vårt nåværende prosjekt vil være ferdig 8. april. Jeg vil fullføre oppfølgingspapirene innen 10. april.

Gi meg beskjed om det fungerer for deg, og hvis du trenger mer informasjon fra meg. Tusen takk.

Beste,

Fornavn Etternavn

Utvide

Eksempel på e-postoppfølging om avspasering

Emnefeltet: Fornavn Etternavn – Sjekker inn vedr. 11-12 april

Kjære William,

Jeg ville bare minne deg på at, i henhold til vår e-postsamtale forrige uke, vil jeg være borte fra kontoret denne torsdagen og fredagen.

Vi fullførte teamprosjektet vårt før tidsplanen, så jeg vil kunne få oppfølgingspapirene til deg innen tirsdag.

Igjen, jeg vil være tilgjengelig på e-post torsdag og fredag ​​hvis du eller noen på teamet trenger å nå meg. Takk skal du ha.

Beste,

Fornavn Etternavn

Utvide