Amerikanske Militære Karrierer

ABC-er for ASVAB-opptaksprøven

Alt om Forsvarets yrkeskompetansebatteri

Utdanningstesting

••• Martin Shields/Photographer's Choice/Getty Images

Forsvarets yrkeskompetansebatteri (ASVAB) er opptaksprøve å verve seg til det amerikanske militæret. Du kan ikke verve deg til det amerikanske militæret uten å ta ASVAB.

ASVAB har to primære formål: For det første avgjør den om du har mentale evner til å verve deg til den militære grenen du ønsker, og for det andre hjelper resultatene tjenesten(e) med å avgjøre hvilken(e) militærjobb(er) du har de mentale evnene. til.

Generell informasjon

Strukturen til ASVAB

Typer ASVAB-tester

AFQT-poengsummen

Militære jobblinjepoeng

ASVAB og idriftsettelse

Re-testing

Studerer for ASVAB

ASVAB-eksempelspørsmål