Karrierer

Oppkjøpskorps karrierer

Oppkjøp, logistikk og teknologikontrakter NCO51C

pansrede vester utstedt til amerikanske tropper.

••• Chip Somodevilla / Getty ImagesOffiserer i anskaffelseskorpset gir operasjonell og beredskapskontraktsstøtte til utplasserte styrker og avdelinger for forsvarsdepartementet.

Job ansvar

Anskaffelseskorpset fungerer som en underoffiser på et modulært kontraktsteam og som underoffiser til støtte for hovedkvarteret. Prinsippansvarlig for kontraherende (PARC) brigadekontraktskommando, bataljonskontraktskommando og/eller installasjonskontraktskontorer for opplæring og oppdragsstøtte.

De bistår med utførelse og administrasjon/revidering av CSPer, vedlegg og vedlegg til støtte for operasjonelle, beredskapsplaner og bevisste planer knyttet til PARC AOR-operasjoner, samt integrering av slike planer, vedlegg og vedlegg med AFSB. De bistår også med beredskapsplaner, og bevisste planer for beredskap og militære operasjoner.

Til slutt bistår de med utvikling, revisjon og vedlikehold av alle operasjonelle databaser og planer for Army Contingency Contracting Equipment Packages (ACCEP) i koordinering med AFSB.

Opplæring

Etter å ha fullført omvisninger i entreprenørvirksomhet, vil stabssersjanten (promoterbar) eller sersjanten førsteklasses AL&T-kontraherende NCO delta på Army Logistics Management Colleges Army Intermediate Contracting Course (AICC) i Huntsville, Alabama i 7 uker. Dette tilsvarer Hærens Advanced NCO Course (ANCOC).

ASVAB-poengsum Obligatorisk : 110 i egnethetsområde GT

Sikkerhetsklarering : En sikkerhetskvalifisering for gunstig National Agency Check (NAC) eller Entrance National Agency Check (ENTNAC), i henhold til AR 370-67, paragraf 3-613.

Styrkekrav: Middels tungt

Krav: 222222

Andre krav

  • Må være kvalifisert for omklassifisering per 614-200.
  • Må fullføre Defense Acquisition University Level I og Level II entreprenørkurs.
  • Normalt fargesyn.
  • Vær amerikansk statsborger.
  • Utviser stabilitet i personlige anliggender som beskrevet i AR 600-20.
  • Ha et gyldig amerikansk førerkort.
  • Oppfyll gjenværende krav (SRR) som beskrevet i AR 614-200, kapittel 4.
  • Fraskrivelsesmyndighet for kvalifikasjonskriterier eller MOS-kvalifikasjonsspørsmål vil bli videresendt til direktøren, Acquisition Career Management, Acquisition Support Center (ASC), 9900 Belvoir Road, Bldg 201, Ft Belvoir, VA 22060, for avgjørelse.
    (14) Formell opplæring (gjennomføring av MOS 51C kvalifikasjonskurs gjennomført i regi av assisterende sekretær for hæren AL&T) obligatorisk.