Amerikanske Militære Karrierer

Avansert lønnsgrad (rangering) verveprogrammer

Norfolk, Va. (8. mai 2004) - Nyutdannede og oppdragsoffiserer fra Naval Reserve Officers Training Corps (NROTC)

••• Sjeffotografs kamerat Johnny Bivera, U.S. Navy/Public Domain

Visse kategorier av personell kan motta avansert lønnsstatus ved verving i USAs hær.

Avansert lønningsgrad på E-2 (PV2) er autorisert for en søker som:

 • Har fullført 2 eller flere år med Junior ROTC (JROTC) eller et National Defense Cadet Corps (NDCC)-program.
 • Har fullført 1 år med Senior ROTC (SROTC).
 • Har gått på et amerikansk militærtjenesteakademi eller et amerikansk militærakademis forberedende skole i 179 dager eller færre (eller i karakter bestemt av mengden fullført høyskolepoeng, avhengig av hva som er størst).
 • Har fullført 24 eller flere semestertimer i klasserommet (36 eller flere kvarter) ved en akkreditert høyskole eller universitet som er oppført i AIPE* eller NACES* (utenlandske utskrifter må evalueres).
 • Har fullført alle fase II-kravene til Air Force Civil Air Patrol og har blitt tildelt Billy Mitchell Award.
 • Har deltatt i Naval Sea Cadet Corps (NSCC) og blitt tildelt Quartermaster Award (Certificate).
 • Har blitt tildelt Boy Scout Eagle-sertifikatet som medlem av Boy Scouts of America (skjema 58-708), eller Sea Scout Quartermaster Award Certificate eller Venturing Scout Silver Award.
 • Har oppnådd Girl Scout Gold Award-sertifikatet som medlem av Girl Scouts of America.

Advanced Paygrade of E-3 (PFC) er autorisert for en søker som:

 • Har fullført 48 eller flere semestertimer i klasserommet (72 eller flere kvarter) (uten en 4-årig grad) ved en akkreditert gradsgivende høyskole eller universitet oppført i AIPE* (utenlandske utskrifter må evalueres). Dette inkluderer de med tilknyttede grader.
 • Har fullført 2 eller flere akademiske år på en videregående yrkes-teknisk skole og har mottatt et opplæringsbevis som bekrefter vellykket gjennomføring av kurset. Skolen må være oppført i AIPE*.

Advanced Paygrade of E-4 (SPC) er autorisert for en søker som:

 • Har fullført et gradproduserende høyskoleprogram av 4 års varighet og høyskolen eller universitetet som er oppført i AIPE* (og har blitt tildelt en bachelorgrad eller høyere grad) (utenlandske grader og karakterutskrifter må evalueres). Avansert opprykk er autorisert hvis høyskole eller universitet gir et brev om at søkeren har oppfylt alle krav for en grad, men det vil ikke bli tildelt før oppstartsseremonien.

Medlemmer som mangler dokumentasjon som kreves for avansert opprykk under de ovennevnte vilkårene på tidspunktet for verving, kan sende inn støttedokumenter til personalansvarlig innen 6 måneder etter verving. Dokumenter må være originale, sertifiserte eller evaluert etter behov. Ikrafttredelsesdato og rangeringsdato for soldater som manglet dokumentasjon på tidspunktet for verving, vil være ikrafttredelsesdatoen for opprykk fra enhetssjefen. Ingen tilbakevirkende justering er autorisert.

Andre avanserte rangeringsprogrammer

I tillegg til ovennevnte vil Hæren gi avansert vervingsrangering til søkere som, mens de er medlem av DEP ( Program for forsinket verving ) henviser andre til sin rekrutterer for verving. For å kvalifisere, må henvisningene verve seg til DEP før søkeren sender til grunnleggende opplæring (henvisninger som verver seg til DEP etter at søkeren sender til grunnleggende, teller ikke).

Under dette programmet, for avansert opprykk til E-2, må man:

 • Henvis 1 person som er utdannet videregående skole (eller fortsatt på videregående skole) og scorer 50 eller mer på AFQT (samlet ASVAB-poengsum) eller;
 • Henvis 2 personer som er nyutdannede på videregående skole (eller fortsatt på videregående) og de scorer mellom 31 og 49 på AFQT eller;
 • Henvis 3 personer som ikke oppfyller vilkårene ovenfor, men ellers er kvalifisert/akseptert for verving

For avansert opprykk til E-3 må man:

 • Henvis 2 personer som er nyutdannede på videregående skole (eller fortsatt på videregående skole) og scorer 50 eller mer på AFQT (samlet ASVAB-poengsum) eller;
 • Henvis 4 personer som er nyutdannede på videregående skole (eller fortsatt på videregående skole) og de scorer mellom 31 og 49 på AFQT eller;
 • Henvis 6 personer som ikke oppfyller vilkårene ovenfor, men ellers er kvalifisert/akseptert for verving

De som kvalifiserte seg under Army Civilian Acquired Skills Program (ACASP) kan verve seg med lønningsgraden E-4.

*AIPE er boken Accredited Institutions of Postsecondary Education (AIPE) utgitt av American Council on Education (ESS). NACES er National Association of Credential Evaluation Services .