Amerikanske Militære Karrierer

Luftforsvarets vervede styrkestruktur

Rangeringer og ansvar for vervede medlemmer av luftforsvaret

InnholdsfortegnelseUtvideInnholdsfortegnelse

De Luftstyrke vervet styrke består av distinkte og separate rekker. Hver korrelerer med økte nivåer av opplæring, utdanning, teknisk kompetanse, erfaring, lederskap og lederansvar. I 1977 ble den vervede styrkestrukturen omorganisert i tre nivåer.

Senior underoffiserer (SNCO)

De tre øverste rekkene i den vervede styrkestrukturen er en overmestersersjant, seniormestersersjant og mastersersjant. Innenfor dette sjiktet går personellovergang fra håndverkere og veiledere til leder- og lederstillinger.

SNCO-er tildeles oppgaver som står i forhold til deres ferdighetsnivåer og rangeringer. Deres primære lederoppgaver er som superintendenter, veiledere eller ledere av flyreiser, funksjoner eller aktiviteter. De fungerer vanligvis som en av følgende:

 • Sjef for en flytur, seksjon eller filial
 • Superintendent for en avdeling eller enhet
 • Første sersjant
 • Avdelingssjef eller kommandant i spesielle tilfeller

SNCOer utøver lederskap og forvalter ressurser under deres kontroll.

Underoffiser (NCO) Tier

Dette nivået er der stabssersjanter og tekniske sersjanter går over fra arbeidere og svenner til håndverker- og tilsynsstillinger etter hvert som de utvikler seg militær lederegenskaper og delta på Professional Military Education (PME).

Airman Tier

Dette nivået består av seniorflyvere, flyvere førsteklasses, flyvere og grunnleggende flyvere. Det er det innledende nivået i den tre-lags vervede styrkestrukturen. Et medlem som går fra grunnleggende flyver til seniorflyver tilegner seg disiplinen, ferdighetene og utdanningen som er nødvendig for å bli kvalifisert for NCO-status.

Følgende tabell skisserer de tre nivåene og deres passende rangeringer, ledsaget av posisjonen som gir den rangeringen:

Airman Tier Posisjon
Airman Basic (E-1) Lærling
Airman (E-2) Lærling/Arbeider
Airman First Class (E-3) Lærling/Arbeider
Seniorflyver (E-4) Reisemann/veileder
NCO-nivå Posisjon
Stabssersjant (E-5) Håndverker/veileder
Teknisk sersjant (E-6) Håndverker/veileder
Senior NCO-nivå Posisjon
Mestersersjant (E-7) Håndverker/Veileder/Bestyrer
Senior Master Sergeant (E-8) Superintendent/Bestyrer
Sjefmestersersjant (E-9) Superintendent/Bestyrer

Luftforsvaret vervet rangeringer og ansvar

Rangeringen av sjefssersjant (CMSgt) er den høyeste Luftstyrke vervet rang, med unntak av Chief Master Sergeant of the Air Force. CMSgts er superintendenter og ledere, og de gir senior vervet ledelse. De blir tildelt koder for chief enlisted manager (CEM) ved utvelgelse til CMSgt og kan fylle alle stillinger på ledernivå og utføre alle oppgaver som ikke er forbudt ved lov eller direktiv. CMSgts er rådgivere og vervede styrkeledere.

 • Offisiell adresse: sjefssersjant eller sjef
 • Gjennomsnittlig aktiv tjenestetid for opprykk: 22,6 år

Senior mestersersjanter (SMSgt) opptre som superintendenter eller ledere. Brede lederevner er avgjørende for å utøve ansvaret til de høyere lederstillingene der SMSgts tjener. 9-ferdighetsnivået 'Superintendent' tildeles når SMSgts syr på E-8. SMSgts bør fortsette sin faglige utvikling for å bli levedyktige kandidater for unike oppdragsmuligheter og fremtidig forfremmelsesvalg i CMSgt.

 • Offisiell adresse: senior mestersersjant eller sersjant
 • Gjennomsnittlig aktiv tjenestetid for opprykk: 19,1 år

Mestersersjanter (MSgt) fungerer primært i håndverker- og tilsynsstillinger da de forbereder seg på mer avanserte lederstillinger. MSgts har et 7-ferdighetsnivå. Denne rangeringen medfører betydelig økt ansvar og krever et bredt teknisk og ledelsesmessig perspektiv. MSgt selects bør melde seg på og fullføre AFSNCOA-korrespondansekurset.

 • Offisiell adresse: mestersersjant eller sersjant
 • Gjennomsnittlig aktiv tjenestetid for opprykk: 16,1 år

Tekniske sersjanter (TSgt) har et 7-ferdighetsnivå og er kvalifisert til å utføre svært komplekse tekniske oppgaver i tillegg til å gi veiledning. De er ansvarlige for karriereutviklingen til alt vervet personell under deres veiledning. De må oppnå maksimal ytelse fra hver underordnet og sikre at produktet eller tjenesten er av den kvaliteten som er nødvendig for total oppdragseffektivitet. TSgts bør kontinuerlig strebe etter å utvide og perfeksjonere sin profesjonelle ekspertise og veiledningsteknikker.

 • Offisiell adresse: teknisk sersjant eller sersjant
 • Gjennomsnittlig aktiv tjenestetid for opprykk: 14 år

Stabssersjanter (SSgt) er primært håndverkere med visse underofficertilsynsoppgaver. De kan ha enten 5- (reisemann) eller 7- (håndverker) ferdighetsnivå. SSgts må fullføre sitt 7-ferdighetsnivå gjennom oppgraderingstrening for å bli forfremmet til TSgt. SSgts tilsynsoppgaver skiller seg fra de til TSgt bare når det gjelder omfang og kontrollområde. SSgts etterstreber større tilsynskompetanse ettersom de fungerer i sin tekniske kapasitet. De er ansvarlige for sine underordnede og effektiv gjennomføring av tildelte oppgaver.De sikrer riktig og effektiv bruk av personell og materiell. SSgts må kontinuerlig arbeide for å videreutvikle seg som teknikere og veiledere.

 • Offisiell adresse: stabssersjant eller sersjant
 • Gjennomsnittlig aktiv tjenestetid for opprykk: 6,9 år

Rangeringen av senior flyver (SrA) er en overgangsperiode fra svenn til underoffiser. Utvikling av veilednings- og lederevner gjennom profesjonell militær utdanning (PME) og individuelle studier er avgjørende. Alle SrA bør oppføre seg på en måte som står i forhold til etablerte standarder, og dermed hevde en positiv innflytelse på andre flyvere. SrA skal til enhver tid presentere bildet av kompetanse, integritet og stolthet.

 • Offisiell adresse: seniorflyver eller flyver
 • Gjennomsnittlig aktiv tjenestetid for opprykk: 36 måneder

An flyver første klasse (A1C) må følge Luftforsvarets standarder og være et forbilde for underordnede. De forventes å vie innsats for å mestre de nødvendige ferdighetene i de nye karrierefeltene.

 • Offisiell adresse: airman first class eller airman
 • Gjennomsnittlig aktiv tjenestetid for opprykk: 16 måneder

An flyver , mens den fortsatt primært er en lærling, forventes det å forstå og samsvare med militære standarder.

 • Offisiell adresse: flyver
 • Gjennomsnittlig aktiv tjenestetid for opprykk: 6 måneder

An airman basic (AB) er en lærling som tilegner seg og viser kunnskap om militære skikker, høfligheter , tradisjoner og luftvåpenstandarder mens du lærer både militære og tekniske ferdigheter. Den offisielle adresseperioden er airman basic eller airman.

 • Offisiell adresse: airman basic eller airman

Rangering og forrang

Innenfor samme rangering bestemmes prioritet i følgende rekkefølge:

 1. Dato for rangering
 2. Total dato for aktiv føderal militærtjeneste (TAFMS).
 3. Samlet militærtjenestedato
 4. Fødselsdato