Karrierer

Air Force vervet jobbkategorier

Mekanisk kategori

US Airman

••• Stacy L. Pearsall/Getty Images

Luftforsvaret tilbyr to vervingsmuligheter for nye rekrutter. Den første er 'garantert jobb', der søkeren har en spesifikk jobb garantert i vervingskontrakten. Det andre alternativet er 'garantert egnethetsområde', der søkere er garantert å få jobb i et spesifikt egnethetsområde, men faktisk ikke finner ut hva jobben er før de er i grunnopplæring.

Nedenfor er Air Force-vervede jobber som faller inn under 'Elektroniske' evner.

Klikk på lenken for fullstendig stillingsbeskrivelse og andre kvalifikasjonskriterier. Informasjon i parentes angir poengsummen som kreves i den mekaniske kategorien av luftforsvarets sammensatte poengsum for Armed Services Vocational Aptitude Battery (ASVAB)-testene. 'E' representerer poengsummen som kreves i kategorien Elektronikk.

Flyingeniør 1A1X1B

Disse flyverne er ansvarlige for å utføre visuelle inspeksjoner av fly og plikter under flyging. drift og overvåking av motor- og flysystemer og flyingeniørfunksjoner og aktiviteter. Krever en 44 M og en 33 E.

1A7X1 - AERIAL GUNNER (M-45/E-56)

2A3X3 - TAKTISK VEDLIKEHOLD AV FLY (M-44)

2A5X1 - VEDLIKEHOLD AV AEROSROM (M-44)

2A5X2 - HELIKOPTERVEDLIKEHOLD (M-51)

2A6X1 (A/C/D) - FLYROMFRAMMIDLING (M-38)

2A6X1 (B) - FLYTFRIDRJØRING (M-51)

2A6X2 - BAKKEUTSTYR FOR AEROSROMS (M-44/E-33)

2A6X3 - AIRCREW EGRESS SYSTEMS (M-51)

2A6X4 - DRIVSTOFFSYSTEMER FOR FLY (M-44)

2A6X5 - HYDRAULISKE SYSTEMER FOR FLY (M-51)

2A6X6 - ELEKTRISKE OG MILJØSYSTEMER FOR FLY (E-60/M-39)

2A7X1 - METALLTEKNOLOGI FOR FLY (M-44)

2A7X3 - STRUKTURELL VEDLIKEHOLD AV FLY (M-44)

2A7X4 - OVERLEVELSESUTSTYR (M-38)

2E6X1 -KOMMUNIKASJONSANTENNESYSTEMER (M-44)

2E6X2 - KOMMUNIKASJONSKABELSYSTEMER (M-44)

2F0X1 - DRIVSTOFF (M-44/G-39)

2M0X2 - VEDLIKEHOLD AV MISSIL- OG ROMSYSTEMER (M-44)

2T1X1 - Kjøretøyoperasjoner (M-30)

2T2X1 - LUFTTRANSPORT (M-44/A-32)

2T3X1 - VEDLIKEHOLD AV KJØRETØY OG UTSTYR (M-44)

2T3X2 - SPESIELL VEDLIKEHOLD AV KJØRETØY (M-38)

2T3X4- GENERELT VEDLIKEHOLD AV KJØRETØY (M-44)

2T3X5- VEDLIKEHOLD AV KJØRETØY (M-51)

2W0X1 - MUNISJONSSYSTEMER (M-55/G-55)

2W1X1 - FLYvåpensystemer (M-55/E-46)

2W2X1 - KJØNNVÅPEN (M-55)

3E0X2 - ELEKTRISK KRAFTPRODUKSJON (M-51/E-33)

3E1X1 - OPPVARMING, VENTILASJON, LUFTKONDISJONERING OG KJØLING (M-44/E-33)

3E2X1 - FORTAU OG KONSTRUKSJONSUTSTYR (M-38)

3E3X1 - STRUKTURELL (M-44)

3E4X1 - UTILITIES SYSTEMS (M-44)

3E4X2- VEDLIKEHOLD AV FLYTENDE DRIVSTOFFSYSTEMER (M-44)

3E4X3 - MILJØ (M-39)

3E8X1 - AVHENDING AV EKSPLOSIV ORDNANSE (G-60/M-55)

* SDI 8S0X0- MISSIL FACILITY MANAGER (M-38)

9S100 - SPESIALIST FOR TEKNISK APPLIKASJON (M-83/E-81)

Merk: AFSC-er (jobber) med mer enn ett poengområde oppført, krever en kvalifiserende poengsum i begge områdene. For eksempel, for å kvalifisere for AFSC 3E1X1, Heating, Ventilation, Air Conditioning og Refrigeration, må man score minst 44 i det 'mekaniske' området til Air Force ASVAB Composite Scores, og minst en 33 i 'Elektronikk'-området i Air Force ASVAB Composite Scores.

* Indikerer at AFSC (Jobb) er en spesiell pliktoppdrag eller annen AFSC som ikke er tilgjengelig for innledende rekrutter.