Kategori: Karriere Nyheter

Pandemiske arbeidsledighetsytelser for arbeidere som er rammet av koronaviruset, hva som er tilgjengelig, hvordan du søker og hva du kan forvente å motta.
Informasjon om utvidede dagpengeordninger som gir ekstra uker og kompensasjon til personer som har oppbrukt vanlig arbeidsledighet.
Permisjon er obligatorisk fri fra jobb uten lønn. Ansatte beholder vanligvis helseforsikringen og andre fordeler under en permisjon.