Juridiske Karrierer

Vanlige feil når du lager juridiske skriveprøver

To menn gjennomgår en juridisk skriveprøve.

••• scyther5 / Getty ImagesFørsteklasses skriveferdigheter er avgjørende i den juridiske bransjen, spesielt for advokater og advokatfullmektiger. Hvis du søker på en juridisk stilling, vil arbeidsgivere ofte be om en skriftlig prøve. Å levere en dårlig skriveprøve kan ødelegge sjansen din for å få jobben. På den annen side kan en utmerket skriveprøve hjelpe deg med å få et bein på konkurransen.

Det er en god idé å bygge en portefølje med skriveprøver i løpet av skolen og de første årene av praksis. Denne porteføljen bør inkludere ditt beste arbeid innen en rekke sjangere.

Nedenfor er fem vanlige feil søkere gjør når de sender inn prøveeksempler.

Dårlig skriveeksempel

En dårlig skrevet prøve som inneholder grunnleggende feil i grammatikk, ordvalg, setningskonstruksjon eller andre kvalitetsproblemer er en rødt flagg for arbeidsgivere. Nedenfor er noen problemer å se:

 • Setningsklarhet
 • Ordvalg
 • Redundanser og/eller unøyaktigheter i teksten
 • Konsistens
 • Tone og stemme
 • Organisering av innhold
 • Flyt og overganger
 • Setningsoppbygging
 • Huller i innhold
 • Presentasjon

Få en mentor, professor, kollega eller annen pålitelig fagperson til å gjennomgå skriveeksemplene dine. Hvis din skriveferdigheter trenger arbeid, ta noen skrivekurs eller leie en veileder for å hjelpe deg med å forbedre skrivingen din.

Typografiske feil

Mens søkere legger stor vekt på å lage en feilfri CV og følgebrev, får skriveeksemplene deres ofte en mindre grundig gjennomgang. Vi har sett mange skriveeksempler med typografiske feil – mange av dem publisert på nett, i advokattidsskrifter og juridiske publikasjoner eller innlevert til retten. En enkelt skrivefeil er nok til å vekke tvil hos anmelderen og eliminere deg fra vurdering.

Eksempler utenfor tema

Sørg for at skriveprøvene dine samsvarer med arbeidsgiverens forespørsel og stillingens behov. Hvis du for eksempel søker på en tilknyttet stilling, ikke send inn senioroppgave om psykososial atferd. Send heller inn en prøve som viser at du kan utføre jobben du søker på. Hvis du for eksempel søker på en stilling som advokatfullmektig i firmaets rettsavdeling, send inn en kort, forslag eller lovnotat. Hvis du søker på en stilling som advokatfullmektig, send inn en resolusjon, deponeringsavtale eller relatert transaksjonsdokument.

Unnlatelse av å følge instruksjonene

Følg alltid stillingsannonsen eller potensielle arbeidsgivers instruksjoner for å sende inn skriveprøver, spesielt med hensyn til:

 • Type prøver: Sørg for at typen prøve du sender inn (dvs. kort, korrespondanse, bevegelse) samsvarer med arbeidsgiverens forespørsel når det gjelder format, stil og innhold. Hvis du ikke har en relevant prøve i porteføljen din, lag et nytt skriveeksempel som passer.
 • Antall skriveprøver: Ikke send inn for mange eller for få prøver. Hvis et tall ikke er spesifisert, er en god tommelfingerregel to prøver (minimum én og maks tre prøver). Travle arbeidsgivere har sjelden tid til å lese mer enn tre skriveprøver.
 • Lengde på skriveprøver: Følg arbeidsgiverens instruksjoner angående lengden på prøvene dine. På det juridiske feltet har det å skrive prøveeksempler en tendens til å være lengre (5–10 sider) for å gjøre det mulig for arbeidsgivere å vurdere din evne til å komme med et overbevisende juridisk argument og analysere rettspunkter.
 • Måten for innlevering: Noen arbeidsgivere vil kanskje ha prøver levert som e-postvedlegg, mens andre foretrekker at de vises i selve e-posten eller sendes til adressen deres.

Avsløre konfidensiell informasjon

Å skrive prøver i advokatbransjen krever spesiell forsiktighet på grunn av advokat-/klientprivilegier, sensitiv informasjon og konfidensialitet. Når du sender inn prøveeksempler fra en tidligere eller nåværende sak eller transaksjon, selv om den saken er avsluttet eller avsluttet, er det viktig å fjerne navnene på alle parter, navn på klienter og all annen sensitiv eller konfidensiell informasjon. For å bevare flyten av innholdet ditt, kan du erstatte fiktive navn, fakta og informasjon.