Kategori: Kunstkarrierer

En kunstgalleriassistent hjelper til med å drive et kunstgalleri. Lær om utdanningen, ferdighetene og pliktene som kreves av denne stillingen, pluss karrieremuligheter.
Kunststudioassistenter håndterer den daglige driften av et studio slik at kunstnere kan bruke mer tid på arbeidet sitt. Arbeidsoppgaver varierer avhengig av kunstnernes behov.
Mange kunstnere trenger å undervise eller gjøre andre typer arbeid for å bidra til å supplere inntekten, spesielt når de først starter karrieren.
En kunstkurator er ansvarlig for mange aspekter av et museums samling. Lær hva som skal til for å bli det, sammen med lønn og andre hensyn.