Menneskelige Ressurser

Human Resources Stillingstitler

Hvilken type jobber er åpne for en ansatt som ønsker å jobbe i HR?

Et personalmøte i personalavdelingen.

•••

Jon Feingersh / Blend Images / Getty ImagesEr du interessert i jobb eller karriere i Menneskelige ressurser ? Jobber innen HR er enten enkle eller vanskelige å få tak i, avhengig av din bakgrunn, livserfaring, utdanning og tidligere arbeidserfaring. Din ansettelsesevne bestemmes også av din beliggenhet og den lokale økonomien.

Menneskelige ressurser avdelinger kan ha et bredt spekter av ansvar. Store selskaper med mange ansatte som teller fra flere titalls til langt opp i tusenvis trenger en personalavdeling for å administrere relasjonene som ansatte har med selskapet. Mindre selskaper har kanskje bare en eller to menneskelige ressurser på ansatte, men ansvaret forblir det samme.

Noen må overvåke de daglige detaljene for å rekruttere og ansette ansatte, opplæring og utvikling av ansatte, og sørge for at selskapet holder seg i samsvar med arbeidslovgivningen, i tillegg til andre ansvarsområder. Med disse ulike ansvarsområdene følger mange forskjellige stillingsbetegnelser.

Så mens du holder øynene åpne for jobber innen HR, må du sortere gjennom mange stillingstitler. Du kan kvalifisere for mange HR-jobber bortsett fra HR-direktør, generalist, assistent, leder og VP.

Dette er de typiske titlene som brukes av ansatte som jobbe i HR-jobber . Bruk dem gjerne i din organisasjon. Hvis du er en HR-jobbsøker, legg merke til det store antallet titler som en HR-jobb kan kalles.

HR stillingstitler

 • 1. skift HR-representant
 • Administrativ assistent
 • Administrativ leder
 • Søknadsspesialist
 • Assisterende direktør, ansettelse
 • Assisterende direktør - Fordeler
 • Assisterende HR-direktør
 • Assisterende HR-sjef
 • Assisterende VP for Human Resources
 • Associate Director of Human Resources
 • Advokat
 • Fordelsadministrator
 • Fordeler og Arbeidskomp Manager
 • Ytelseskoordinator
 • Ytelsesrådgiver
 • Ytelsesspesialist
 • Ytelsesansvarlig
 • Kategorisjef, HR
 • Chief Happiness Officer
 • Chief Human Resources Officer
 • Chief People Officer
 • Kundevendt HR-spesialist
 • Kompensasjonsanalytiker
 • Kontrakt rekrutterer
 • Koordinator, Administrative tjenester
 • Koordinator, Talentanskaffelse
 • Direktør for arbeidsforhold
 • Direktør for ansettelse og rekruttering
 • Direktør for arbeidsformidling
 • Direktør for talent
 • Direktør for Talent Management
 • Distrikts personalsjef
 • eCommerce Recruiter - HR-koordinator
 • E-læringsanalytiker
 • Koordinator for e-læring
 • E-læringsdirektør
 • Administrerende direktør for e-læring
 • E-læringssjef
 • E-læringsspesialist
 • Leder for medarbeiderrelasjoner
 • Arbeidsleder
 • Ansatt- og arbeidsrelasjonskonsulent
 • Ansattes fordeler Account Manager
 • Spesialist for ytelser til ansatte
 • Advokat for ansatterelasjoner
 • Ansattes konsulent
 • Employee Relations Manager
 • Spesialist for ansattrelasjoner
 • Ansattbevaringsleder
 • Medarbeidertilfredshetssjef
 • Spesialist i arbeidsrett
 • Executive Recruiter
 • Funksjonell leder
 • HR Administrativ assistent
 • HR-generalist - Spesialisering innen HRIS, rapportering og etterlevelse
 • HRIS-analytiker
 • HRIS leder
 • HR Manager Multi-site
 • HR-administrator
 • Human Resources Advokat
 • Personalrådgiver
 • Human Resources Analytiker
 • Personal- og sikkerhetskoordinator
 • Personalassistent
 • Human Resources Associate
 • Human Resources Business Partner
 • Human Resources Champion
 • Personalmedarbeider
 • Human Resources Coach
 • Personalkonsulent
 • Personalkompensasjonskoordinator
 • Personalkoordinator
 • HRD/opplærings- og utviklingsadministrator
 • HRD/Opplærings- og utviklingsanalytiker
 • HRD/Opplærings- og utviklingssjef
 • HRD/Opplærings- og utviklingsdirektør
 • HRD/Training and Development Specialist
 • HRD/Opplærings- og utviklingsveileder
 • Visepresident for HRD/opplæring og utvikling
 • Personaldirektør
 • Human Resources Generalist
 • Human Resource Information Systems Coordinator
 • Personalsjef
 • Personalsjef/Arkitektmedarbeiderrelasjoner
 • Personalansvarlig
 • Personal lønns- og ytelsesspesialist
 • Personalrepresentant
 • Personalspesialist
 • Personalteamleder
 • Personaletekniker
 • Stillingsutlysningsspesialist
 • Leder, programmer og prosesser
 • Manager IS Risk and Compliance
 • Leder for karriere og medarbeiderrelasjoner
 • Kulturministrene
 • Spesialist i organisasjonsutvikling
 • Administrator for organisasjonsutvikling
 • Organisasjonsutviklingsanalytiker
 • Organisasjonsutviklingssjef
 • Direktør for organisasjonsutvikling
 • direktør for organisasjonsutvikling
 • Spesialist for lønnsbehandling
 • Plant Personal Manager
 • Rekrutterer
 • Rekrutterings- og innkjøpskoordinator
 • Rekrutterende intervjuer
 • Rekrutteringssjef
 • Rekrutterings- og vurderingsspesialist
 • Koordinator for rekruttering og sosiale medier
 • Pensjonsrådgiver
 • Safety Compliance og rekrutteringsspesialist
 • Sikkerhetskoordinator
 • Senior Benefits Manager
 • Senior Employee Benefits Consultant
 • Senior Employee Benefits Manager
 • Senior HR-spesialist
 • Rekrutterer for sosiale medier
 • Bemanningskonsulent
 • Bemanningskoordinator
 • Talentoppkjøpskonsulent
 • Talentoppkjøpssjef
 • Teknisk rekrutterer
 • Trener
 • Koordinator for opplæring og teknisk assistanse
 • Opplæringskoordinator
 • Opplæringskoordinator - Flerenhet
 • Fagforeningsarrangør
 • Fagforeningsforhold
 • Visepresident for mangfold
 • Visepresident for Human Resources
 • Visepresident i People
 • Visepresident for Talent Management
 • Nettsideinnholdsadministrator

Bunnlinjen

HR-jobbtitler begrenses kun av fantasien til de ansatte som navngir jobben. Du kan lage hundrevis av varianter av disse stillingsbetegnelsene ut fra jobbens behov og krav.