Ferdigheter Og Nøkkelord

Viktige Business Intelligence-ferdigheter med eksempler

Ser over fakta og tall

••• FatCamera / Getty Images

InnholdsfortegnelseUtvideInnholdsfortegnelse

Har du de beste ferdighetene innen forretningsintelligens arbeidsgivere ser etter? Business intelligence (BI) innebærer å analysere datasett og programvare for å hjelpe et selskap med å ta bedre forretningsbeslutninger.

Ledere og ledere må være kjent med business intelligence for å kunne ta effektive beslutninger for sine selskaper basert på data. Dataarkitekter, dataanalytikere og business intelligence-analytikere trenger imidlertid også sterke BI-ferdigheter.

Hva er Business Intelligence-ferdigheter?

Business intelligence er en teknologidrevet prosess, så folk som jobber i BI trenger en rekke harde ferdigheter , for eksempel dataprogrammering og databasekjennskap. Imidlertid trenger de også myke ferdigheter , gjelder også mellommenneskelig ferdigheter.

Nedenfor finner du informasjon om forretningsferdigheter for CV, følgebrev, jobbsøknader og intervjuer.

Typer Business Intelligence-ferdigheter

Dataanalyse

Nøkkeloppgaven for noen innen forretningsanalyse er å oversette data til praktisk informasjon slik at organisasjoner kan ta beslutninger som vil øke lønnsomheten. Dette innebærer å forstå en stor mengde data. Folk i dette feltet må derfor ha sterke analytiske ferdigheter .

De må kunne se sammenhenger og gi mening ut av dataene de blir presentert for. Analytikere må designe instrumenter med det formål å samle inn data og beherske statistiske og analytiske verktøy for å tolke data.

 • Database ledelse
 • Undersøkelsesdesign
 • Formulering av dataspørringer
 • SAS
 • SPS
 • Koding av data
 • Å trekke slutninger
 • Bruke vitenskapelige metoder for å samle inn data
 • Kritisk tenking
 • Kvantitativ analyse
 • SQL programmering
 • Identifisere områder med høy verdi for undersøkelser
 • Etablere benchmarks
 • Identifisere og måle korrelasjoner
 • Vitebegjær
 • Klassifisering av data
 • Strategisk planlegging

Kommunikasjon

Mens noen som jobber med business intelligence krever en rekke harde ferdigheter, kommunikasjon er en kritisk myk ferdighet.

En person innen business intelligence må være i stand til å beskrive dataene, forklare sin analyse av disse dataene og deretter tilby mulige løsninger.

Dette innebærer å beskrive kompleks teknisk informasjon til ikke-BI-fagfolk. Derfor må folk innen business intelligence være i stand til å kommunisere tydelig og effektivt.

 • PowerPoint
 • Gruppepresentasjoner
 • Intervjuer interessenter for å sikre informasjon
 • Presentere grafiske data
 • Å skape konsensus om forskningsprioriteringer
 • Tilrettelegge for gruppediskusjon
 • Skrive sammendrag
 • Teknisk skriving
 • Pitching forslag
 • Teamarbeid
 • Lytter
 • Formidle kompleks informasjon i forståelige termer
 • Ledelse

Bransjekunnskap

Når du jobber med business intelligence, må du forstå bransjen du jobber i. Hvis du for eksempel jobber for et sykehus, må du ha kunnskap om aktuelle trender i helsesektoren. Dette vil hjelpe deg å forstå og gjøre bedre bruk av dataene du analyserer, og det vil tillate deg å tilby mer nyttige løsninger til ledere.

 • Bransjetrendanalyse
 • Tolking av faglitteratur
 • Identifisere beste praksis
 • Utvikle relasjoner med bransjeeksperter og påvirkere
 • Forstå virkningen av økonomiske sykluser på din industrisektor
 • Deltar på bransjefokuserte fagmøter og konferanser

Problemløsning

Ikke bare trenger noen i BI å kunne analysere data, men de må vanligvis også tilby løsninger til ledere basert på disse dataene. Derfor må en BI-ansatt komme med klare forslag eller løsninger for å hjelpe bedriften med å ta bedre forretningsbeslutninger.

 • Identifisere og prioritere problemområder
 • Bestemmende faktorer som bidrar til problemer
 • Veier alternative løsninger
 • Vurdere interessenters oppfatninger om problemer
 • Estimere kostnader for intervensjoner
 • Foreslå løsninger
 • Å overtale andre til å ta i bruk løsninger
 • Kreativitet
 • Beslutningstaking
 • Undersøkelser
 • Prosjektledelse
 • Lede idédugnad

Ytterligere Business Intelligence-ferdigheter

Her er en liste over flere BI-ferdigheter for CV, følgebrev, jobbsøknader og intervjuer. Nødvendige ferdigheter vil variere avhengig av jobben du søker på, så det er en god idé å vurdere andre lister over ferdigheter også.

 • Tilpasning til skiftende prioriteringer
 • Vurdere klient/sluttbrukers behov
 • Nøyaktig
 • Forretningsstrategier
 • C/C++
 • Kundeforhold
 • Coaching
 • Koding
 • Samarbeid
 • Datavitenskap
 • Rådgivning
 • Mestring av tidsfristpress
 • Opprette rapporter
 • Opprette og kjøre hva-hvis-simuleringer
 • Dataarkitektur
 • Datakontroller
 • Dataledelse
 • Datamodellering
 • Datavisualisering
 • Feilsøking av uregelmessigheter i datautgang
 • Definere datatilgangsmetoder
 • Delegering
 • Utforme rapportering på bedriftsnivå
 • Designe/endre datavarehus
 • Evaluering av business intelligence-programvare
 • Extract, transform, load (ETL) testing
 • Tilrettelegging for å lage nye datarapporteringsmodeller
 • Finne trender/mønstre
 • IBM Cognos Analytics
 • Innovasjon
 • Innsikt
 • Java
 • Lede tverrfunksjonelle team
 • Vedlikeholde teknisk dokumentasjon for løsninger
 • Administrere relasjoner med leverandører
 • Håndtere stress
 • MatLab
 • Veiledning
 • Microsoft Excel
 • Microsofts integrasjonstjenester
 • Microsoft Office
 • Microsoft Power BI
 • Modellering
 • Overvåking av datakvalitet
 • Motiverende personale
 • Multitasking
 • Forhandler
 • Online analytisk prosessering (OLAP)
 • Organisatorisk tilnærming
 • Programmering
 • Python
 • Rapporteringsverktøy
 • Forske på løsninger på brukerproblemer
 • Resultatorientert
 • SAS
 • Statistisk analyse
 • Statistisk kunnskap
 • Strategisk tenkning
 • Tidsfordriv
 • Opplæring av sluttbrukere
 • Oversette design på høyt nivå til spesifikke implementeringstrinn
 • Nettanalyseverktøy

Hvordan få dine Business Intelligence-ferdigheter til å skille seg ut

Legg til dine mest relevante ferdigheter i CV-en din

Konstruer din CV med handlingsord som tilsvarer ferdighetene i denne listen, spesielt de nøkkelferdighetene som er fremhevet i stillingsbeskrivelsen for målstillingen din. Led setningene dine med ferdighetsord som analysert, beregnet og programmert. List ut uttalelsene dine i rekkefølge etter relevans for de prioriterte kvalifikasjonene til måljobben din.

Ta med CV-uttalelser som viser innvirkning og produserte resultater. Led med ord som økt, forbedret, fornyet og forbedret, som peker på verdiøkning.

Bruk kvantitative termer når det er mulig for å demonstrere omfanget av genererte resultater - for eksempel: 'Identifiserte alternativer for automatisering som reduserte arbeidskostnadene med 15 %.'

Fremhev dine ferdigheter i følgebrevet ditt

Inkorporer utsagn i din følgebrev angående sentrale analytiske ferdigheter som du har brukt i ulike roller, med vekt på ferdigheter som har ført til suksesser og problemer løst.

Pass på at du berører krav som arbeidsgivere har lagt vekt på i stillingsannonsene deres.

Forbered deg på å dele ferdighetene dine på jobbintervjuer

Forbered deg på din intervjuer ved å lage en liste over kjerneanalytiske ferdigheter som best ruster deg til å utmerke deg i måljobben din. Tenk på eksempler og korte historier om hvordan du har brukt disse ferdighetene for å generere positive resultater tidligere.

Beskriv situasjonene, handlingene du tok (med vekt på ferdighetene du brukte), og resultatene av intervensjonene dine.

Artikkelkilder

 1. O * NETT. ' Sammendragsrapport for Business Intelligence-analytikere .' Åpnet 5. februar 2020.

 2. Occupational Outlook-håndbok. ' Ledelsesanalytikere .' Åpnet 5. februar 2020.