Menneskelige Ressurser

Intern ansettelsessøknad: en prøve med instruksjoner

Bruk denne prøven til å formatere din egen interne jobbsøknad

Uformelt møte i et reklamebyrå

••• Alistair Berg / Getty Images

InnholdsfortegnelseUtvideInnholdsfortegnelse

Disse retningslinjene gir veiledning for ansatte som ønsker å søke på interne jobber i din organisasjon. De følger med den interne jobbsøknaden som er gitt nedenfor. Bruk og modifiser formatet for å møte organisasjonens behov.

Eksempel på intern jobbsøknad

(Din organisasjons navn) er dedikert til å hjelpe ansatte med å nå sine profesjonelle mål gjennom intern promotering og overføringsmuligheter. Et av verktøyene selskapet gjør tilgjengelig for ansatte for å administrere karrieren deres, er (din organisasjon) intern stillingsoppslag.

Denne prosedyren gjør det mulig for nåværende ansatte å søke enhver ledig stilling enten før eller samtidig som stillingen utlyses utenfor selskapet. Human Resources vil fortelle ansatte hvordan hver stillingsutlysning håndteres.

Interne jobbmuligheter legges jevnlig ut på nett på selskapets intranett og på selskapets rekrutteringsside. Stillinger sendes også på e-post til den bedriftsomfattende e-postlisten der ansatte informeres om at kun interne kandidater er kvalifisert til å søke.

Slik søker du om åpning:

Trinn 1: Sørg for at du oppfyller følgende kvalifikasjonskrav:

  • Du er en nåværende, vanlig hel- eller deltidsansatt (din bedrift).
  • Du har vært i din nåværende stilling i minst seks måneder. (Unntak fra dette seksmånederskravet kan gjøres av din nåværende leder og bør være i samsvar med bedriftens forretningsbehov.)
  • Din ytelse møter resultatutviklingsplanen (PDP) standarder eller etablerte arbeidsstandarder i din nåværende stilling.
  • Du har ikke hatt ansattrådgivning eller korrigerende tiltak innen seks måneder. Du følger ikke en ytelsesforbedringsplan for din nåværende stilling.
  • Du oppfyller kvalifikasjonene som er oppført for stillingen på stillingsannonsen.

Trinn 2: Fyll ut et internt jobbsøknadsskjema:

Søknader er tilgjengelige fra Human Resources, resepsjonen i resepsjonen og online på selskapets rekrutteringsnettsted. Legg ved CV-en din, hvis du har en, til den utfylte søknaden.

Trinn 3: Send inn den interne jobbsøknaden til lederen din for godkjenning.

Lederen din vil signere søknaden for å indikere at de er klar over og støtter din innsats for å få en ny stilling. Det kan også være lurt å diskutere med dem om de mener den nye stillingen er et passende karrieretrekk for deg. Ledere kan være nyttige.

Trinn 4: Send inn din utfylte og godkjente interne jobbsøknad til HR.

Vennligst overhold oppgitt frist for å levere jobbsøknaden. Du er ikke kvalifisert for stillingen dersom du ikke oppfyller søknadsforventningene. HR skal behandle alle søkere likt.

Trinn 5: Kandidater som er kvalifisert vil delta i et innledende intervju med leder for stillingen.

Dette intervjuet skjer hvis søkeren ikke har intervjuet den aktuelle lederen de siste seks månedene. Finalistene vil delta i ytterligere to intervjuer, med en HR-representant, potensielle kolleger og med en intern kunde i stillingen eller en annen leder. Den valgte personen vil bli varslet av leder for stillingen.

Eksempel på internt jobbsøknadsskjema for endring

Postet stilling:

Dagens dato:

Navn:

Adresse:

By stat postnummer:

Ansettelsesdato:

Nåværende posisjon:

Tid i nåværende posisjon:

Jobbtelefon:

Mobiltelefon:

Vennligst beskriv dine kvalifikasjoner (din bakgrunn og erfaring) som gjør deg til en god kandidat for denne stillingen.

Beskriv din utdanningsbakgrunn, inkludert hovedfag, mindreårige og områder av spesiell interesse eller studier.

Høyeste oppnådd grad:

Skole:

Liste over arbeidsrelatert opplæring og sertifiseringer:

Hvorfor ønsker du å bytte stilling?

Avmelding av leder:

Dato:

Søker selvidentifikasjonsskjema

Postet stilling:

Dagens dato:

Navn:

Adresse:

By stat postnummer:

Ansettelsesdato:

Nåværende posisjon:

Tid i nåværende posisjon:

Jobbtelefon:

Mobiltelefon:

Å gi denne informasjonen er strengt frivillig fra din side, og er ikke nødvendig for å fullføre søknaden om ansettelse, og det vil heller ikke oppgi informasjonen eller ikke gi informasjonen innvirkning på søknaden din.

Føderale myndighetsbestemmelser krever (organisasjonens navn) å føre oversikt over jobbsøkere etter kjønn og rase. I tillegg samler vi inn denne informasjonen for å sikre at vi overvåker vår egen suksess med å oppmuntre et bredt spekter av ulike søkere.

Vennligst hjelp oss ved å oppgi den forespurte informasjonen. Å gi denne informasjonen er strengt frivillig fra din side, og er ikke nødvendig for å fullføre søknaden om ansettelse.

Kvinne mann

1. _______ afroamerikansk/svart (ikke av Hispanic opprinnelse)

2. _______ asiatisk eller stillehavsøyboer (inkluderer det indiske subkontinentet)

3. _______ Amerikansk indianer eller innfødt fra Alaska

4. _______ latinamerikansk/latino (spansk kultur eller opprinnelse, uavhengig av rase)

5. _______ Hvite (personer som ikke er av latinamerikansk opprinnelse, som har opprinnelse i noen av de opprinnelige folkeslagene i Europa, Nord-Afrika eller Midtøsten)

6._______ Race ikke inkludert ovenfor

Vennligst spesifiser:

Er du multi-rase eller multietnisk (foreldre fra to eller flere av gruppene ovenfor)?

Ja Nei

Hvis ja, spesifiser:

Takk for din assistanse.

Bunnlinjen

Forhåpentligvis har denne prøvejobbsøknaden for en intern stilling møtt dine behov. Prosessen for å sikre at dine kandidater gis en konsistent, like mulighet sikrer rettferdighet og inkludering.