Balanse Arbeid/liv

Job Share fordeler og ulemper

Vet du fordelene og ulempene ved at ansatte deler en jobb?

forretningskvinne som smiler til forretningsmannen mens de jobber med et prosjekt

•••

Compassionate Eye Foundation / Digital Vision / Getty Images

En jobbandel oppstår når to ansatte i samarbeid deler samme jobb. Det er fordeler, ulemper, utfordringer og muligheter når ansatte deler jobb. Som arbeidsgiver kan en stillingsandel komme både arbeidstakeren og deg til gode.

Du har fordelen av å beholde dine beste og flinkeste medarbeidere når livshendelser gjør heltidsarbeid til en utfordring. Den ansatte drar nytte av den økte fleksibiliteten – et must for dine Gen Y- og Gen Z-ansatte.

Her er fordelene og ulempene med en jobbandel.

Jobbandelsfordeler for arbeidsgiver

 • Du beholder to verdsatte ansatte som ellers kunne slutte for å forfølge balanse mellom arbeid og familie problemer.
 • Du får to hjerner, to sett med entusiasme og kreativitet, og to ansatte som er forpliktet til å lykkes.
 • Ansatte som er komfortable med å balansere livets ansvar, opplever mindre stress og mer arbeidstilfredshet. Dette betaler deg tilbake i økt motivasjon, positiv kundeservice og effektive medarbeiderforhold.
 • Vellykkede jobbdelingspartnere er ansvarlige overfor hverandre. Dette øker deres ansvar for prestasjoner overfor arbeidsgiveren. De må planlegge, sette mål, kommunisere effektivt, måle prestasjoner og dele æren for suksess – komfortabelt.
 • Dekning for syke barn og andre familiesaker er lettere når jobbdelingspartneren er tilgjengelig for å fylle ut. Jobbdelingspartnere gir også dekning for hverandre ved planlagte ferier.

Jobbandel ulemper for arbeidsgiver

 • Du har å gjøre med to ansatte i en jobbandel. Hvis de ansatte ikke er kompatible, ikke klarer å dele en arbeidsstil, holde kolleger og kunder uinformerte og ukomfortable med to tilnærminger, er du til syvende og sist ansvarlig for å håndtere jobbdelingspartnerne.
 • Du kan også bli bedt om å betale for en cross-over-dag, noe som øker ansettelseskostnadene dine, men sikrer et annet suksessnivå for en jobbandel. I en jobbandel der to partnere deler dagen i to, er det mindre sannsynlig at dette vil koste deg betydelig, da jobbdelingspartnerne kan overlappe en time i uken.
 • Fordelene dine kan øke hvis du bestemmer deg for å gi hver enkelt jobbandelspartner heltidsansattegoder. (Dette verdsettes selvsagt av jobbdelingspartnerne.)

Jobbdelingsfordeler for ansatte

 • En ansatt kan føle seg sliten over å jobbe fulltid, spesielt etter å ha en familie, for å fremheve en vanlig årsak til at ansatte ønsker å dele jobben. Det er ikke bare arbeidsmengden de vurderer, det er også deres virkelige ønske om å tilbringe mer tid med barnet/barna.
 • Spørsmål om balanse mellom arbeid og privatliv er viktig for ansatte, spesielt millennials (GenY) som ble flertallet av ansatte på arbeidsplassen i mars 2015. De ønsker å være frivillige for formål, ta opp fritidsaktiviteter som sport og hobbyer og holde tett kontakt med venner og familie.
 • Ansatte som opplever balanse mellom arbeid og privatliv er mindre stresset og kan bidra mer effektivt når de jobber. Mindre pendling påvirker også stress hos ansatte positivt.

Jobbandel ulemper for ansatte

 • Ansatte må håndtere en annen ansatt effektivt. Ansatte synes denne interaksjonen er utfordrende ettersom de må dele all informasjonen som er nødvendig for at den andre ansatte effektivt skal kunne bidra og gjøre jobben sin. Dette betyr at ingenting kan falle gjennom sprekkene.
 • Ansatte må forholde seg til de ulike måtene de kan gjøre de ulike komponentene i jobben på. I et blandet partnerskap vil ingen av de ansatte ha det på sin måte. Det kreves kompromisser og å lære nye måter å jobbe sammen på, ellers vil kunder og medarbeidere oppleve forvirring og usikkerhet.
 • Hvis jobbdelingspartnerne ikke er kompatible personligheter som oppriktig liker og stoler på hverandre og kan samarbeide godt, vil ikke jobbandelen fungere. Deretter blir ansatte tvunget til å revurdere hele beslutningsveien som førte dem til beslutningen om å dele jobben. Det er vanskelig å finne en jobbdelingspartner fordi de fleste ansatte ikke har råd til å jobbe deltid.

Alt i alt kan en jobbandel med hell tjene ansatte, arbeidsgiver og kunder. Forhåpentligvis vil denne informasjonen hjelpe deg med å forutsi potensielle vanskeligheter og barrierer som arbeidsgivere og ansatte kan oppleve i en jobbdelingssituasjon.

Både arbeidsgivere og arbeidstakere kan oppleve jobbdeling som en utfordring. Men det er verdt å vurdere for den rette jobben bemannet av de riktige to personene som er villige til å inngå kompromisser, komme overens og kommunisere effektivt med hverandre.