Karriereveier

Adgangstips til jusstudier – skille deg ut fra andre kandidater

Nærbilde av Harvard Law School-bygningen

••• Brooks Kraft/Bidragsyter/Getty ImagesEn undersøkelse utført av Kaplan Test Prep avslørte at kvaliteten på søkermassen til jusskoler øker, noe som gjør opptak til jusskoler mer konkurransedyktige enn noen gang selv om antallet søkere har gått ned. Komme inn i jusstudiet er ikke lett.

Opptaksbeslutninger er i stor grad basert på to kriterier: gjennomsnittskarakteren din (GPA) og din LSAT-poengsum . Du må finne en måte å forbedre søkerprofilen din og skille deg fra andre kandidater hvis søknaden din er svak på ett av disse områdene.

Din personlige erklæring

Din personlige uttalelse eller søknadsessay er en viktig komponent i opptaksprofilen til jusstudiet. Jusskoler ønsker å se en kortfattet, velskrevet uttalelse som formidler en overbevisende historie. Historien din skal vise potensialet ditt lykkes på jusstudiet og skille deg fra andre kandidater.

Fritidsaktiviteter

Jusskoler ser positivt på aktiviteter som viser de egenskapene som er nødvendige for å lykkes som advokat. Disse inkluderer lederegenskaper, motivasjon, selvdisiplin, talsmann og skriveevne. Nevn din deltakelse i studentstyret, i debattteamet, studentavisen og andre organisasjoner og fremhev eventuelle lederroller du spilte.

Anbefalingsbrev

Anbefalingsbrev fra høyskoleprofessorer, arbeidsgivere eller andre som kan bekrefte dine akademiske og personlige prestasjoner, kan også øke sjansene dine for opptak til jusstudiet. Anbefalinger bør skrives av personer som har hatt mulighet til å vurdere deg nøye over en noe lengre periode.

Arbeidserfaring

Jussrelatert arbeidserfaring kan vise din forpliktelse til en juridisk karriere. Selv om din arbeidserfaring ikke er lovrelatert, kan det hende du har utført funksjoner som er relevante for det juridiske feltet, eller kanskje du har utviklet ferdigheter og talenter som overføres godt til jussfeltet.

Avanserte grader

Avanserte grader eller kurs som vitner om din evne til å lykkes i et konkurransedyktig post-graduate program kan bidra til å forutsi akademisk suksess i jusstudiet.

Offentlig tjeneste

Verdien av frivillig erfaring for jusstudiet kan ikke overses. Adgangskomiteer for lovskoler ser etter søkere med forpliktelse til offentlig ansvar og samfunnstjeneste. En historie med frivillig arbeid eller samfunnstjeneste beviser potensialet ditt til å gi et bidrag til samfunnet og til advokatyrket.

Personlig motgang

Å overvinne personlige vanskeligheter, som fysiske, kulturelle, økonomiske, mentale eller språklige hindringer, kan også bidra til å indikere fremtidig suksess på det juridiske feltet. Det kan forklare tidligere akademiske vanskeligheter. Forklar om og hvordan du har holdt ut i møte med motgang.

Betydelige personlige prestasjoner

Spesielle talenter og prestasjoner bidrar til å skille deg ut fra andre kandidater. Profesjonelle utmerkelser som priser og publikasjoner kan forbedre opptaksprofilen din til jusstudier, så sørg for å inkludere dem.

En minoritetsbakgrunn

Adgangskomiteer for lovskoler ønsker en talentfull og mangfoldig studentgruppe, så medlemskap i en vanskeligstilt rasemessig, etnisk eller økonomisk gruppe er en annen vurdering for å avgjøre om du vil bli valgt for opptak.

Alle jusskoler søker aktivt etter studenter som er medlemmer av minoritetsgrupper, og de oppfordrer sterkt minoritetssøkere til å søke, ifølge Law School Admissions Council.

Dine ferdigheter og evner

Opptakskomiteer ser også etter bevis på hvilke typer ferdigheter som er nødvendige for å lykkes i jusstudiet og for å lykkes med å praktisere som advokat. Disse inkluderer kommunikasjon, logisk resonnement, analytisk dømmekraft, problemløsning og tidsstyringsevner.

Personlige kvaliteter

Vis alle personlige egenskaper du besitter som forutsier suksess i det konkurrerende jusskolemiljøet og i juridisk praksis. Ønskelige personlige egenskaper inkluderer motivasjon, intellektuell nysgjerrighet, selvdisiplin og industri, samt egenskaper som integritet, sunn karakter og dømmekraft.