Karrierer

Marine Corps vervet stillingsbeskrivelser

MOS 8011 -- Basic Marine med vervingsgaranti

En marinesoldat

••• Tim Bieber / Getty Images

Type MOS : Grunnleggende MOS

Rang Område: MGySgt til Pvt

Stillingsbeskrivelse: En marinesoldat hvis militære kvalifikasjoner og erfaring ikke er utviklet for å være tilstrekkelig eller tilstrekkelig for kvalifisering i andre MOS-er.

Jobb krav:

Denne MOS vil bli tildelt personell som verver under et vervingsalternativprogram eller et vervingsinsentivprogram (MCO 1130.53, MCO 1130.54, MCO 1130.55 og MCO 1130.57 gjelder etter behov).

Plikter: Som tildelt.

Beslektede yrkeskoder for arbeidsdepartementet:

Ingen sivil ekvivalent.

Relaterte Marine Corps jobber:

Ingen.

Informasjonen ovenfor hentet fra MCBUL ​​1200, del 2 og 3