Kategori: Militære Grener

Luftforsvaret har et ansvar for å være klar over kravene til medlemmene som følger av lange utplasseringer. Her er hvordan den håndterer slike situasjoner.