Lønn Og Fordeler

Militære ufrivillige separasjonslønnsskjemaer

Militær pensjonering

•••

.tusen

Militære medlemmer som er ufrivillig separert fra militæret kan ha rett til ufrivillig separasjonslønn (etterlønn). For å være kvalifisert må et militærmedlem ha seks eller flere år Aktiv tjeneste , og mindre enn 20 år.

Et medlem kan motta hel eller halv lønn avhengig av omstendighetene:
Full lønn - For å kvalifisere for full lønn, må medlemmet være ufrivillig separert, være fullt kvalifisert for oppbevaring og tjenesten må karakteriseres som 'ærverdig.' Eksempler vil være separasjon pga reduksjon i kraft , eller separasjon på grunn av overskridelse av det høye ansettelsesåret.

Halv lønn - For å kvalifisere for halv lønn må medlemmet være ufrivillig separert, med tjeneste karakterisert som hederlig eller generell (under hederlige forhold), og årsaken til utskrivning må være under visse kategorier. Eksempler vil være utskrivning på grunn av sviktende kondisjons-/vektstandarder eller ufrivillig utskrivning på grunn av foreldreskap.

Det er fire ufrivillige separasjonslønnsprogrammer

Spesiell separasjonsfordel (SSB) – Under nedbemanning av militæret vil ofte SSB være aktivert. På 1990-tallet ble Special Separation Benefit (SSB) sist tilbudt for å lokke aktive militære medlemmer til å forlate aktiv tjeneste og ble avviklet i 2001. Prosessen er ganske grunnleggende, og du må oppfylle alle kravene for å være kvalifisert for førtidspensjonering. ble kalt:

- 6 års aktiv tjeneste fra desember 1991

- Tjent i aktiv tjeneste i mindre enn 20 år

- Minimum 5 års kontinuerlig aktiv tjeneste ved separasjon

- være i en sats eller rangering som var overbemannet.

SSB-betalingen var en engangsbetaling beregnet ved å multiplisere grunnlønnen fra siste tjenesteår med 15 %. Deretter multipliseres med antall år i aktiv tjeneste på tidspunktet for din siste dag i tjeneste. Denne betalingen ble gitt på medlemmenes siste dag i militæret.

Frivillig separasjonsincentiv (VSI) – Frivillig separasjonsincentiv er et annet førtidspensjoneringsprogram som skiller seg fra SSB ettersom det betales i månedlige utbetalinger for to ganger tjenestetiden. Dette forsvarsdepartementets program er utformet for å forsiktig redusere størrelsen på Forsvaret for ikke å skape ubalanser i oppdragsevne og beredskap. Dette programmet ble sist brukt på 1990-tallet og stoppet umiddelbart etter angrepene 11. september 2001.

Kravene er de samme ved SSB ovenfor.

Du vil motta månedlig betaling for en periode som er lik to ganger antall totale år i tjenesten. For eksempel, hvis du hadde 10 års tjeneste ved separasjon, ville du motta en årlig VSI-betaling i 20 år med forholdsmessige delår også.

Ufør sluttvederlag – Forsvarsdepartementet og de enkelte grenene kan skille ut en soldat på midlertidig uførepensjonistliste (TDRL). Separasjon kan skje med rett til uføretrygd eller uten ettersom det avhenger av alvorlighetsgrad eller hvis tjenesten er forbundet med skader. Du må oppfylle følgende krav for å være kvalifisert for midlertidig uførepensjonering:

· bli funnet uegnet til tjeneste,

· har mindre enn 20 års tjeneste,

· og har en funksjonshemming på mindre enn 30 %.

Hvis du ble utskrevet med denne etterlønnen, kan du ikke gå inn i den aktive tjenesten igjen eller velge å søke om pensjonering senere. Du kan imidlertid være berettiget til å søke om månedlige utbetalinger av funksjonshemming fra Department of Veterans Affairs (VA) hvis VA fastslår at funksjonshemmingen din er tjenestetilkoblet.

Sluttvederlag ved uførhet er en engangsutbetaling. Engangsutbetalingen tilsvarer 2 måneders grunnlønn for hvert tjenesteår som inkluderer aktiv tjeneste og inaktive tjenestepoeng under 19 år. I tillegg er det minste antallet år som kreves for beregningsformål seks år for en funksjonshemming pådratt i tjenestelinjen i en kampsone, eller 3 år for et hvilket som helst annet medlem.

Det finnes flere typer pensjonering:

· Vanlig pensjonisttilværelse - Tjeneste med ære i 20 eller flere år i militærtjeneste.

· Reserve pensjonering - Tjeneste med ære i 20 eller flere år i reservene/nasjonalgarden med kombinert aktiv tjeneste valgfritt.

· Midlertidig uførepensjonistliste - Medlemmer på midlertidig funksjonshemmede pensjonistliste (TDRL) har fysisk funksjonshemninger som anser dem uegnet for militærtjeneste. Uførheten har imidlertid ikke stabilisert seg tilstrekkelig til å kunne vurdere dens varige invaliditetsgrad nøyaktig.

· Permanent ufør pensjonistliste - Hvis funksjonshemmingen din viser seg å være varig og vurderes til 30 prosent eller mer, eller du har 20 eller flere års tjeneste.

· Midlertidig førtidspensjonistmyndighet - Under dette programmet (ikke i bruk i dag), hvis du hadde over 15 år - men mindre enn 20 år - med total aktiv tjeneste, kunne du søke om førtidspensjonering. Det tillot militæret å hjelpe til med nedtrekket etter slutten av den kalde krigen.

Mer informasjon fra www.dfas.mil

Militær ufrivillig separasjon Lønnslister fra og med 2016