Amerikanske Militære Karrierer

Militærmedisinske standarder for verving og utnevnelse

Legen undersøker øret.

••• urbancow/Getty Images

De diskvalifiserende medisinske tilstandene er oppført nedenfor. ICD-kodene (International Classification of Disease) er oppført i parentes etter hver standard.

Årsakene til avslag for utnevnelse, verving og introduksjon (uten en godkjent dispensasjon ) er en autentisert historie av:

en. Audiometre, kalibrert til standarder fra International Standards Organization (ISO 1964) eller American National Standards Institute (ANSI 1996), vil bli brukt til å teste hørselen til alle søkere.

b. Alle audiometriske sporinger eller audiometriske avlesninger registrert på rapporter om medisinsk undersøkelse eller andre medisinske journaler vil være tydelig identifisert.

c. Akseptable audiometriske hørselsnivåer (begge ører) er:

  • (1) Ren tone ved 500, 1000 og 2000 sykluser per sekund på ikke mer enn 30 desibel (dB) i gjennomsnitt (hvert øre), uten individnivå større enn 35dB ved disse frekvensene.
    • (2) Rent tonenivå ikke mer enn 45 dB ved 3000 sykluser per sekund hvert øre, og 55 dB ved 4000 sykluser per sekund hvert øre.

Avledet fra Department of Defense (DOD) Direktiv 6130.3, fysiske standarder for utnevnelse, verving og induksjon, og DOD-instruksjon 6130.4, kriterier og prosedyrekrav for fysiske standarder for utnevnelse, verving eller innføring i de væpnede styrker.