Karrierer

Navy Enlisted Rating: Sonar Technician

U.S. Military Joint Task Force-øvelser

••• U.S. Navy / Handout/Getty Images Nyheter/Getty ImagesI marinen er Sonar Technician Surface Technicians (STGs) en sentral del av det denne grenen av det amerikanske militæret gjør. De er ansvarlige for undervannsovervåking og hjelp med navigasjon og søke- og redningsoperasjoner. Ekkolodd brukes av marinen til å oppdage, analysere og lokalisere mål av interesse, så det er avgjørende å ha kvalifiserte STG-er for å holde ekkoloddsystemer og utstyr i god driftstilstand.

Hva sonarteknikere gjør i marinen

Siden ekkolodd brukes på overflateskip som fregatter, minesveipere, destroyere og kryssere, så vel som på avsidesliggende steder over hele verden, er det ingen mangel på forskjellige typer arbeid for disse teknologiene. De vil betjene sonarsensorer for deteksjon og klassifisering av kontakter, og betjene brannkontrollsystemer under vann.

Ekkoloddteknologier identifiserer alle slags undervannslyder, inkludert de som produseres av overflateskip, torpedoer, ubåter, unnvikelsesutstyr, jamming-teknologier og andre ekkoloddoverføringer (men inkludert marint liv og naturfenomener).

Når de har samlet inn data, vil sonarteknikere analysere og tolke dem, forberede og vedlikeholde diagrammer og plott. Noe av det spesialiserte utstyret de bruker inkluderer bathythermographs og fathometers, samt andre opptaksenheter.

Opplæringen deres lar dem gjenkjenne større utstyrsfeil under sensoroperasjoner, utføre forebyggende og korrigerende vedlikehold på ekkoloddutstyr og brannkontrollsystemer under vann, og å identifisere elektroniske komponenter på skjemaer og spore større signalstrøm.

STG-er jobber vanligvis innendørs i rene, butikklignende miljøer og datautstyrsrom. De jobber tett med andre og krever lite tilsyn.

A-skole (Jobbskole) Krav til ekkoloddteknikere

Hvor marinens sonarteknikere går på trening avhenger av hvilken type teknologi de skal lære: overflate eller undervannsbåt . For overflateekkoloddteknikere vil de tilbringe 10 uker på 'A' School i San Diego, etter å ha fullført et seks ukers grunnleggende elektronikkkurs ved Great Lakes-anlegget i Illinois.

Etter det vil de gå på klasse 'C' skole hvor som helst fra 27 til 58 uker i San Diego. STG-ratingen (som er det marinen kaller jobbene sine) krever en fireårig tjenesteplikt, og for de som er i Advanced Electronics Field-opplæringen, en total forpliktelse på seks års tjeneste.

For ekkoloddteknikere i ubåtklasse kreves en 37-ukers klasse A-skoleopplæring og finner sted ved marinens anlegg i Groton, Connecticut.

Kvalifikasjoner for marinens sonarteknikere

For å kvalifisere for denne rangeringen trenger seilere en samlet poengsum på 222 på delene Arithmetic Reasoning (AR), Mathematics Knowledge (MK), Electronics Information (EI) og General Science (GS) Forsvarets yrkeskompetansebatteri (ASVAB) test.

De må kunne kvalifisere seg til Hemmelig sikkerhetsklarering og må ha normal fargeoppfatning og normal hørsel. Sonarteknikere i marinen er pålagt å være amerikanske statsborgere.

Underspesialiteter tilgjengelig for denne vurderingen: Navy Enlisted Classification Codes for STG

Sjø/kystrotasjon for marinens sonarteknikere (overflate)

  • Første sjøtur: 50 måneder
  • First Shore Tour: 36 måneder
  • Second Sea Tour: 54 måneder
  • Second Shore Tour: 36 måneder
  • Tredje sjøtur: 48 måneder
  • Tredje Shore Tour: 36 måneder
  • Fjerde sjøtur: 36 måneder
  • Forth Shore Tour: 36 måneder

Sjøturer og landturer for seilere som har gjennomført fire sjøturer vil være 36 måneder til sjøs etterfulgt av 36 måneder i land frem til pensjonering.