Jobbsøking

Liste over ikke-verbal kommunikasjonsferdigheter og eksempler

Medarbeidere som bruker ikke-verbale kommunikasjonsferdigheter

•••

Erik Isakson / Blend Images / Getty Images

InnholdsfortegnelseUtvideInnholdsfortegnelse

Nonverbal kommunikasjon refererer til gester, ansiktsuttrykk, tonefall, øyekontakt (eller mangel på sådan), kroppsspråk, holdning og andre måter folk kan kommunisere uten å bruke språk.

Når du intervjuer for en jobb eller deltar i et møte, er den ikke-verbale kommunikasjonen din nesten like viktig som dine verbale svar. Antropolog Ray Birdwhistells studie av kinesikk fant at over 65 % av kommunikasjonen er nonverbal.

Hvorfor er viktig? Dine ikke-verbale kommunikasjonsevner kan skape et positivt (eller et negativt) inntrykk. Kryssede armer kan virke defensive. Dårlig holdning kan virke uprofesjonell. Et blikk nedover eller unngå øyekontakt kan hindre deg i å bli sett på som selvsikker.

Arbeidsgivere vil vurdere hva du gjør så vel som hva du sier, og du kan bruke det nonverbale kommunikasjons ferdigheter for å gjøre det beste inntrykket. Hvis ferdighetene dine ikke er på topp, kan du øve på dem slik at du gjør et positivt inntrykk på alle du møter på arbeidsplassen og utover.

Viktigheten av ikke-verbal kommunikasjon

De fleste kandidater nøye forberede hva de vil si under intervjuer og nettverksmøter.

Men å vite hva du vil si er bare en del av bildet. Like viktig er det å ha forståelse for hvordan du formidler budskapene dine kroppsspråket ditt . Suksessen din med intervjuer og nettverk vil i stor grad avgjøres av inntrykket folk får av deg, og hvordan de reagerer på det du sier.

Eksempler på ikke-verbale kommunikasjonsferdigheter

Vil du friske opp ferdighetene dine? Se gjennom denne listen over ikke-verbale ferdigheter og arbeid med alle områder der du tror du kan forbedre deg.

 • Unngå å slenge. Sitt med ryggen rett opp mot stolen eller len deg litt fremover for å formidle engasjement.
 • Unngå smil eller latter når meldinger er alvorlige.
 • Vis litt animasjon med hendene og ansiktsuttrykk for å projisere en dynamisk tilstedeværelse. (Men unngå å snakke med hendene overdrevent, noe som kan virke uprofesjonelt og upolert.)
 • Ikke ta med telefonen, en drink eller noe annet som kan distrahere deg under et intervju eller møte.
 • Eliminer bevegelse og risting av lemmer.
 • Opprett hyppig, men ikke kontinuerlig eller gjennomtrengende øyekontakt med intervjuere.
 • Fokuser på samtalen.
 • I et gruppeintervju, skift øyekontakt til de ulike foredragsholderne.
 • Introduser deg selv med et smil og et fast håndtrykk. Pass på at håndflatene dine er tørre.
 • Hold hendene unna ansiktet og håret.
 • Lytt nøye, og ikke avbryt.
 • Hold åpne armer – foldede armer kan formidle defensivitet.
 • Moduler vokaltonen din for å uttrykke spenning og sette inn nøkkelpunkter.
 • Nikk for å vise forståelse.
 • Observer andres reaksjon på dine uttalelser.
 • Les andres nonverbale signaler. Gi en avklaring hvis de ser forvirret ut, og avslutt hvis de har hørt nok.
 • Avstå fra tvungen latter som svar på humor.
 • Unngå å se på klokken, telefonen din eller vise andre tegn på uinteresse.
 • Respekter mengden personlig plass foretrukket av kommunikasjonspartnerne dine.
 • Roter øyekontakt med ulike foredragsholdere i gruppeintervjuer eller nettverkssituasjoner.
 • Rist hendene hardt uten overdreven kraft.
 • Vis at du er interessert i hva intervjueren forteller deg.
 • Smil for å indikere at du er underholdt eller fornøyd med samtalen.
 • Hold deg rolig selv når du er nervøs.
 • Styr unna monoton levering.
 • Vent til personen er ferdig med å snakke for å svare.

Kommuniserer på jobbintervjuer

Din nonverbal kommunikasjon under et jobbintervju kan enten støtte tonen i samtalen din eller la intervjueren lure på om du snakker og ikke har substans. Å vise ikke-verbal atferd som samsvarer med meldingene dine, kan hjelpe deg med å overbevise arbeidsgivere om at du er genuint interessert i jobben og egnet for jobben.

En annen ansettelsesfaktor er fagets tilsynelatende evne til å forholde seg effektivt til kunder, medarbeidere og andre interessenter.

For eksempel kan subtil speiling av intervjuernes kroppsspråk få deg til å fremstå som mer pålitelig for dem. På samme måte er mangel på øyekontakt et tegn på lav selvtillit og manglende evne til å virkelig engasjere seg med andre.

Generelt, hva er det viktigste er å være positiv og engasjerende . Hvis du føler deg trygg på din evne til å gjøre jobben og vet at du vil være en ressurs for arbeidsgiveren, kan du vise det ved dine handlinger så vel som dine ord.

Øvelse gjør intervjuet perfekt

Å øve på å levere meldinger gjennom rollespill med rådgivere og venner kan hjelpe deg med å finpusse dine ikke-verbale kommunikasjonsevner. Prøv å ta opp treningsøktene dine slik at du kan analysere noen av nyansene i stilen din. Her er det noe tips for å øve på intervju .

Å bruke litt tid på å øve vil sikre at ferdighetene dine er på nivå. Du vil også føle deg mer komfortabel når du intervjuer eller jobber i nettverk hvis du har brukt tid på å forberede deg. Jo mindre nervøs du er, jo bedre vil du være i stand til å kommunisere – begge deler verbalt og nonverbalt.

Kommunikasjon på nettverksarrangementer

Når du deltar på karrierenettverksarrangementer, betyr de ikke-verbale kommunikasjonsferdighetene dine. Hvis du fremstår som vanskelig eller forvirret, vil du være mindre sannsynlig å knytte forbindelser som kan hjelpe deg med jobbsøking eller karriere. Øver hvordan du vil presentere deg selv kan få hele prosessen til å gå mer smidig slik at du kan gjøre det beste inntrykket.

Kommunikasjon på jobb

I mange yrker er det å etablere troverdighet og tillit en betydelig suksessfaktor. Bruk av nonverbal atferd (som øyekontakt, for eksempel) kan ytterligere demonstrere din oppriktighet og engasjerende personlighet.

Artikkelkilder

 1. New York Times. ' Den definitive boken om kroppsspråk .' Åpnet 8. september 2020.