Kategori: Lønn Og Fordeler

Familieseparasjonsgodtgjørelse betales når et militærmedlem blir tvunget til å være borte fra pårørende i mer enn 30 dager på grunn av militære ordre.
Vakt- og reservemedlemmer i aktiv tjeneste i mindre enn 30 dager mottar en annen type bostøtte enn aktive tjenestemedlemmer.
Det finnes flere typer bostøtte, laget for å tilfredsstille spesifikke boligbehov for militære medlemmer i forskjellige situasjoner. Lær mer her.