Dyrekarrierer

Sikkerhetstips for arbeid med dyr

Arbeid med dyr er absolutt et attraktivt prospekt, men det er alltid risiko knyttet til evt jobb som involverer praktisk interaksjon med dyr (enten du jobber med kjæledyr, husdyr , eller dyreliv ). Dyr kan være noe uforutsigbare når de er under stress eller i et ukjent miljø, som når de besøker veterinær kontoret eller stell salong, så det er viktig å være oppmerksom og være oppmerksom på dyret du håndterer til enhver tid. Du kan minimere risikoen for skade ved å følge disse sikkerhetsretningslinjene for håndtering av dyr:Nærm deg alle dyr med forsiktighet

Pass på å unngå blindsoner og nærme deg dyr sakte slik at de alltid er klar over din tilstedeværelse. Snakk lavt når du nærmer deg et dyr slik at det hører deg komme. Plutselige bevegelser er aldri en god idé, uavhengig av art eller rase som er involvert.

Vær på vakt til enhver tid

Bitt, spark og riper blir ofte levert når en handler blir distrahert. Når du jobber med dyr må de ha din fulle oppmerksomhet til enhver tid. Et øyeblikks uforsiktighet er alt som skal til for å pådra seg en potensielt alvorlig skade. Ikke la deg distrahere av en mobiltelefon eller inaktiv skravling med andre behandlere.

Studer artenes oppførsel

Behandlere må følge nøye med på atferdsmessige signaler som et dyr viser. Det er veldig viktig å gjenkjenne negativt kroppsspråk – spesielt tegnene på agitasjon. Hester klyper ørene, slår med tennene og sparker når de er opprørt. Hunder knurrer, huker seg og blotter tenner når de føler seg truet. Sørg for å lære advarselsskiltene når du begynner å jobbe med en ny art.

Ta forholdsregler mot zoonotiske sykdommer

Zoonotiske sykdommer er sykdommer som kan overføres direkte fra dyr til mennesker. Eksempler på zoonotiske sykdommer inkluderer ringorm, salmonella, herpes B, rabies, hepatitt og tuberkulose. Du bør være kjent med de grunnleggende tegnene på et infisert dyr og være klar over hvordan overføring kan skje, slik at du kan ta de nødvendige forholdsregler for å unngå infeksjon. Sørg for å søke øyeblikkelig legehjelp etter potensiell eksponering.

Minimer allergiske reaksjoner

Allergener som flass fra dyr kan potensielt forårsake nysing, hvesing, øyeirritasjon eller elveblest. Noen individer har alvorlige pustenødsituasjoner som krever bruk av en inhalator eller til og med sykehusinnleggelse. Allergisprøyter kan være nødvendig for å minimere reaksjonen din slik at du trygt kan jobbe med dyr i en praktisk kapasitet. Du må kanskje også helt unngå visse typer dyr hvis du er alvorlig allergisk mot dem.

Inspiser håndteringsfasiliteter for sikkerhet

Skarpe kanter, glatte gulv, feil belysning og andre strukturelle farer er ansvarlige for mange ulykker og skader. Det er viktig å opprettholde et trygt arbeidsmiljø og å holde alt utstyr for dyrehåndtering i god stand.

Bruk personlig verneutstyr

Gjenstander med personlig verneutstyr kan omfatte en rekke alternativer som vernebriller, latekshansker, masker, fottøy med ståltåer, hjelmer, kjeledresser og blyforkle. Hvis det er et produkt tilgjengelig og det er egnet for oppgaven, bør du vurdere å dra nytte av det. Verneutstyr kan i stor grad minimere sjansene for skade.

Begrens dyrene på riktig måte

Å sikre dyrene trygt kan hjelpe deg å unngå forstuinger, strekk, skli- og fallulykker og andre fysiske skader. Store dyr, som storfe og hester, bør plasseres i lager eller båser. Grimer, hobbles eller andre begrensninger kan også brukes. Hunder kan få munnkurv og katter kan pakkes forsiktig inn i håndklær. I ekstreme tilfeller bør et beroligende middel administreres av en veterinær.

Kast medisinsk avfall i egnede beholdere

Håndter alltid farlig medisinsk utstyr (som nåler eller kjemikalier) med ekstrem forsiktighet. Kast aldri nåler i søpla. De fleste klinikker og gårder har spesielle røde biofarlige avfallsbokser tilgjengelig for dette formålet.

Ha en exit-strategi

En utgangsstrategi er spesielt viktig når du arbeider med store dyr i binger, båser eller renner. Ikke tillat deg selv å komme i sving. Oppretthold en klar fluktvei til enhver tid. Du kan bli alvorlig skadet hvis du blir festet i et hjørne av en av de større husdyr arter.