Menneskelige Ressurser

Takkebrevprøver for arbeidsplassen

I tillegg er her 40 (flere) måter å si takk på jobben

Vil du takke en ansatt eller en kollega for en vel utført jobb? Takkebreveksempler gir deg veiledninger for å takke ansatte, kolleger, ledere og venner for deres bidrag på arbeidsplassen. Disse takkebreveksemplene gir et bredt spekter av eksempler på hvordan man kan takke og gjenkjenne folk på jobb.

Anerkjennelse får ansatte til å føle seg bra med arbeidsplassen sin og jobben sin. Skriftlig anerkjennelse i form av takkebrev dobler virkningen av ansattes anerkjennelse . Du kan bruke disse takkebreveksemplene som en veiledning for å skrive ditt på din egen arbeidsplass.

Eksempel takke-e-post fra en seniorleder

Å skrive et takkebrev til en ansatt mens han snakker på cellen hennes.

Peopleimages / Getty Images

En takke-e-post fra en bedriftsleder er en betydelig form for anerkjennelse for en ansatt. Takke-e-posten forsterker lederens budskap om ros og anerkjennelse.

Denne prøven takke-e-posten anerkjenner den ansatte for veldedige bidrag på vegne av selskapet. Denne takke-e-posten beskriver i detalj at lederen deltok på veldedige arrangementet. Han så den ansattes bidrag fra første hånd. Denne e-posten gir en kraftig anerkjennelse som enhver ansatt vil sette pris på.

Eksempel på takke-e-poster

Skriver takke-e-poster.

Takke-e-poster trenger ikke å være veldig lange og involverte for å ha innvirkning. De trenger bare å følge retningslinjene for effektiv anerkjennelse av ansatte slik at de har den maksimale effekten du søker å oppnå når du skriver dem. Raske e-poster som takker en ansatt eller kollega er verdsatt og får mottakeren til å føle seg bra. I denne artikkelen finner du flere prøver takke-e-poster, som dekker en rekke arbeidssituasjoner, som du kan bruke som maler for dine egne.

Eksempel på formelt takkebrev for ansatte

Takkebrev settes pris på.

Ariel Skelley/Blend Images/Getty Images

Her er et eksempel på takkebrev som en arbeidsgiver kan skrive til en ansatt for å anerkjenne den ansattes gode arbeid. Dette er en mer formell ansatt takkebrevprøve som du kan bruke som veiledning når du ønsker å anerkjenne en medarbeiders gode arbeid i din egen organisasjon.

Eksempel på takkebrev for ansatte fra veileder

En oppriktig takk er viktig for ansatte.

Et takkebrev fra en ansatts leder er en verdsatt form for positiv anerkjennelse. Hvem vet bedre enn arbeidslederen om den ansattes jobbutførelse? Så ingen er i en bedre posisjon til å skrive et takkebrev enn veilederen. Her er et eksempel på takkebrev fra en veileder.

Eksempel på takkebrev for ansatte

Takk doodle som et takkebrev.

Stacey Walker / Getty Images

Et takkebrev på jobben fra en leder, veileder eller kollega er et synlig og høyt ansett tegn på takknemlighet. Dette eksempelet takkebrevet gir deg et eksempel som du kan tilpasse for arbeidsplassens behov. Dette eksempelet takkebrev viser at du setter pris på mottakeren og hans eller hennes bidrag.

Eksempel på takkebrev for å gå over og utover

150337899.jpg

Hill Street Studios/Blend Images/Getty Images

Arbeidsgivere ønsker å forsikre seg om at de anerkjenner og takker ansatte som går utover arbeidsgiverens forventninger eller kravene til den ansattes jobb. Disse takkebrevene går til ansatte som gjør den ekstra innsatsen, begeistrer en kunde med tjenesten deres, eller hjelper et team med å nå sine mål i tide.

Ansatte som går utover er verdsatt av arbeidsgivere som søker en mulighet til å anerkjenne disse beste ansatte. Her er eksempler på brev som vil modellere riktig takk for ansatte.

Hvordan skrive et takkebrev for ansatt

Takkekort kan være håndskrevne.

Ansattes anerkjennelse er verdt tiden og pengene du bruker på det. Du har ikke noe annet verktøy til rådighet som så forutsigbart får ansatte til å føle seg bra om bedriften og målene dine. Fra ansattes anerkjennelsesbrev til bonuser og gaver, ansattes anerkjennelse er bra for arbeidsplassmotivasjonen og skaper positivt ansattes moral . Takkebrev taler sterkt.

40 måter (mer) å si takk på jobben

Vakker svart kvinne holder et takkeskilt med kolleger i bakgrunnen

Her er 40 forskjellige måter å takke ansatte og kolleger på. Steve Debenport/Getty Images

I en organisasjon der seniorledere og ledere bryr seg, virkelig bryr seg om sine ansatte, er målet å skape en holdning av takknemlighet hver dag hele året. Å si takk til ansatte involverer ikke alltid et brev, selv om et brev, notat eller e-post bidrar langt i å styrke takkeprisen eller muntlig anerkjennelse.

Ansatte ønsker å føle seg verdsatt, og de vil strekke seg ekstra for deg hvis de føler at de regelmessig blir takket og belønnet for deres beste innsats. Her er 40 foreslåtte måter du kan bruke å takke ansatte på arbeidsplassen din.