Juridiske Karrierer

Topp 10 ferdigheter i dokumentgjennomgang

Eldre kvinne på kontoret som jobber med dokumentgjennomgang.

•••

Marc Romanelli / Bildebanken / Getty Images

Dokumentgjennomgang er en avgjørende del av rettssaker og den mest arbeidskrevende delen av oppdagelsen. Etter hvert som dokumentgjennomgangsindustrien har utviklet seg, har karrierer i dette nisjefeltet blitt mer omfattende og komplekse.

Dokumentanmeldere ha spesialiserte ferdigheter til å analysere kompleks informasjon og foreta dømmekraft med hensyn til relevans, privilegier, reaksjonsevne og konfidensialitet. Ferdighetene som kreves kan variere, avhengig av om vurderingsteamet gjennomfører en gjennomgang på første nivå, gjennomgang på andre nivå eller senere gjennomgang. Imidlertid er en rekke kjerneferdigheter avgjørende for dokumentgjennomgang . Her er de 10 beste dokumentgjennomgangsferdighetene som er nødvendige for å lykkes i denne voksende bransjen.

10 Dokumentgjennomgang

 1. Juridisk kunnskap - En forståelse av søksmålsprosessen, inkludert stadier av et søksmål og oppdagelsesprosessen er kritisk.
 2. Fagkompetanse - Dokumentgranskere må forstå detaljene i saken eller prosjektet for å ta intelligente beslutninger angående produksjon av dokumenter. I tillegg til forståelse av gjeldende rett, er det også viktig at anmelder er godt kjent med de mer nyanserte sidene ved prosjektet eller saken. Dette kan inkludere en forståelse av nøkkelord og fraser og hvordan informasjon passer inn i den overordnede saksstrategien.
 3. EDRM-kunnskap – En forståelse av den elektroniske funnreferansemodellen (EDRM) er også viktig. Anmeldere bør forstå hvordan teknologi brukes for å administrere innsamling, gjenfinning, behandling, analyse og produksjon av dokumenter. De bør også vite hvordan jobbene deres passer inn i EDRM-ordningen.
 4. Tekniske ferdigheter - Anmeldere må få ferdigheter i ulike dokumentgjennomgangsverktøy og programvareprogrammer, inkludert prosjektledelse og kvalitetskontrollberegninger. De skal også kunne tilpasse seg ny teknologi ettersom den elektroniske vurderingsbransjen alltid er i utvikling.
 5. Nøyaktig - Det er nødvendig med stor oppmerksomhet på detaljer for å kunne analysere store mengder data og dokumenter. En typisk anmelder kan undersøke hundrevis av dokumenter om dagen og tusenvis av dokumenter i løpet av prosjektet.
 6. Prosjektledelse ferdigheter - Dokumentgranskere kan administrere team av anmeldere eller spesifikke prosjekter. De må forstå hvordan de skal lede team og overvåke store dokumentproduksjoner, privilegielogger og andre prosjekter.
 7. Kommunikasjons ferdigheter - Siden dokumentgranskere rutinemessig samhandler med leverandører, klienter og andre medlemmer av det juridiske teamet, er sterke muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner samt utmerkede lytteferdigheter viktig.
 8. Flytende fremmedspråk – Evnen til å lese og analysere komplekse juridiske dokumenter på fremmedspråk er viktig i prosjekter som involverer multinasjonale dokumenter og dokumenter som krever oversettelse fra andre språk.
 9. Kundeserviceferdigheter - Noen dokumentgranskere har klientkontakt og må vite hvordan de effektivt samhandler med interne og eksterne kunder, advokater, leverandører og andre. En serviceorientert holdning er ofte like viktig som tekniske ferdigheter og bransjekunnskap.
 10. Kvalitetskontroll - Anmeldere må forstå og følge kvalitetskontrollprogrammer som overvåker, identifiserer og reparerer feil og problemer. De må også forstå analysene og beregningene knyttet til dokumentgjennomgangsprosessen for å måle og forutsi hastigheten og nøyaktigheten til anmeldernes arbeid.

Personlige egenskaper som er nødvendige for å lykkes

I tillegg til ferdighetene som er skissert ovenfor, er følgende personlighetstrekk nødvendige for å lykkes som dokumentanmelder:

 1. Pålitelighet - Dokumentgranskere som er pålitelige og pålitelige vil gi mest mulig avkastning for advokatfirmaer og organisasjoner.
 2. Effektivitet – Siden oppdagelse er det mest tidkrevende stadiet i rettssaken, er effektivitet avgjørende for å holde kostnadene i sjakk.
 3. Ansvarsbevissthet – Å se gjennom tusenvis av dokumenter og sile gjennom enorme mengder data krever en nøye, gjennomtenkt og bevisst analyse. Utilsiktet produksjon av et privilegert eller konfidensielt dokument kan ødelegge en sak eller fremmedgjøre en klient.
 4. Positiv holdning - En optimistisk, 'kan gjøre'-holdning er nyttig i en bransje der moralen kan være lav og arbeidet kjedelig.
 5. Lag orientert – Dokumentgjennomgang er en teambasert prosess og evnen til å samarbeide med andre teammedlemmer er avgjørende.
 6. God arbeidsmoral – Siden dokumentgranskere ofte blir overvåket for hurtighet og effektivitet, bidrar de med sterk arbeidsmoral og vilje til å strekke seg langt for å holde kostnadene nede.
 7. Fleksibilitet - Dokumentanmeldere som har evnen til å imøtekomme tidssensitive prosjekter i siste liten, vil bli verdsatt medlemmer av vurderingsteamet.

Interessert i en dokumentgjennomgangskarriere? Lær mer om dokumentgjennomgangsprosessen og dokumentgjennomgang for å finne ut om en dokumentgjennomgang er riktig for deg.