Jobbsøking

Topp sosiale ferdigheter for suksess på arbeidsplassen

Glade forretningskvinner som bruker digitalt nettbrett på kontoret

••• Morsa Images / Getty Images

InnholdsfortegnelseUtvideInnholdsfortegnelse

Sosiale ferdigheter er avgjørende for suksess på arbeidsplassen. Også kalt mellommenneskelige ferdigheter , sosiale ferdigheter er det vi alle bruker til å samhandle og kommunisere med andre mennesker. Disse ferdighetene inkluderer både verbale ferdigheter (måten du snakker til andre mennesker på) og nonverbale ferdigheter (kroppsspråket ditt, gester og øyekontakt).

Hvorfor arbeidsgivere verdsetter sosiale ferdigheter

Sosiale ferdigheter er viktig myke ferdigheter . Mens profesjonell harde ferdigheter tilegnes gjennom utdanning, opplæring eller jobberfaring, utvikles disse mer personlige egenskapene mens de samhandler med andre, og er nøkkelen til å gjøre det så bra.

Nesten hver jobb krever sosiale ferdigheter. Hvis du jobber i et team, må du kunne komme overens med andre. Hvis du jobber med kunder, må du lytte oppmerksomt til deres spørsmål og bekymringer. Hvis du er leder, vil du bli bedt om å motivere medarbeidere.

Selv om jobben din ikke involverer interaksjon med andre mennesker så mye, må du fortsatt ha sosiale ferdigheter for å samhandle effektivt med arbeidsgiver og kollegaer.

Fordi sosiale ferdigheter er så viktige, ser nesten hver arbeidsgiver etter jobbkandidater med disse kompetansene. Det er viktig at du viser at du har sterke sosiale ferdigheter i CV, følgebrev og intervju.

Topp 5 sosiale ferdigheter

Her er en liste over de fem beste sosiale ferdighetene som arbeidsgivere søker hos kandidater for ansettelse. I tillegg kan du ta en titt på tips for å hjelpe deg å demonstrere dine sosiale ferdigheter gjennom jobbsøkingen.

1. Empati

For å samhandle godt med andre, må du være i stand til å forstå hvordan de har det. Det er et todelt foretak. Først må du forstå hvordan folk har det - for eksempel, kanskje en kunde føler seg frustrert over en ødelagt widget eller en medarbeider føler seg overveldet av et prosjekt. Det andre aspektet ved empati er å forholde seg til andre.

Empati er spesielt viktig når du arbeider med kunder som kommer til deg med spørsmål eller problemer. Du må uttrykke genuin bekymring for problemene deres, i tillegg til å hjelpe til med å løse dem.

Ansatte verdsetter denne ferdigheten fordi den fremmer samarbeid og fører til sterke relasjoner på arbeidsplassen.

2. Samarbeid

Samarbeid er spesielt viktig når du jobber i et team, hvor du vil bli pålagt å samarbeide med andre for å nå et felles mål. Men selv om du ikke jobber i et team, er samarbeid fortsatt nødvendig i de tilfellene du blir bedt om å jobbe sammen med kollegaer for å bidra til å nå målene til organisasjonen din.

Arbeidsgivere har en preferanse for kandidater som kan jobbe godt med andre, og som ikke hindrer fremgang.

3. Verbal og skriftlig kommunikasjon

Verbal kommunikasjon er evnen til å uttrykke seg ved å bruke tydelig språk som andre kan forstå. Du trenger solide verbale kommunikasjonsevner når du snakker med andre personlig eller på telefon. Skriftlig kommunikasjon spiller inn når du skriver en e-post, tekst, brev, rapport eller presentasjon – her er riktig grammatikk, stavemåte og format nødvendig.

Uansett hvilken rolle du har i selskapet, er kommunikasjonsevner avgjørende. Uten dem vil du ikke kunne dele detaljer om hva du jobber med, hvorfor det er viktig og når du trenger hjelp fra andre.

4. Lytting

En annen viktig kommunikasjonsferdighet som hjelper deg å samhandle godt med andre er lytter . Du må være i stand til å lytte nøye til hva arbeidsgiver ber deg gjøre, til hva kollegene dine sier i et møte, og til hva de ansatte ber deg om. Du må lytte til kundenes bekymringer, og uttrykke overfor dem at du har forstått dem.

Folk reagerer godt på andre når de føler at de blir hørt.

5. Nonverbal kommunikasjon

Mens verbal kommunikasjon er en viktig ferdighet, er det også ikke-verbal kommunikasjon . Gjennom ditt kroppsspråk, øyekontakt og ansiktsuttrykk kan du uttrykke at du er en empatisk person som lytter nøye til andre. Hvis du går rundt med et smil, vil folk lettere engasjere seg med deg enn hvis du har en skulende ansikt.

Hvordan vise dine sosiale ferdigheter under et jobbsøk

Prøv å demonstrere at du har alle disse sosiale ferdighetene gjennom jobbsøkingsprosessen. For det første, sørg for å inkludere ordene for sosiale ferdigheter som er diskutert her (empati, samarbeid, verbal og skriftlig kommunikasjon, lytting, nonverbal kommunikasjon) i CV-en din.

Bruk disse nøkkelordene i arbeidshistorikken din eller i CV-sammendraget (hvis du har en).

For det andre kan du bruke disse ordene i følgebrevet ditt. Nevn en eller to av disse ferdighetene i hoveddelen av brevet, og gi spesifikke eksempler på en gang du demonstrerte dem på jobb.

For det tredje kan du bruke disse ferdighetsordene i et intervju. Sørg for at du har minst ett eksempel på en gang du brukte hver av ferdighetene som er oppført her. Selvfølgelig vil hver jobb kreve forskjellige ferdigheter og erfaringer, så sørg for at du leser stillingsbeskrivelsen nøye og fokuser på ferdighetene oppført av arbeidsgiveren.

Intervjuer gir også det perfekte forumet for å demonstrere dine mellommenneskelige talenter.

Sørg for å bruke verbale og ikke-verbale kommunikasjonsferdigheter for å formidle din interesse for intervjuet, arbeidsgiveren og jobben. Snakk tydelig, og lytt nøye til spørsmålene som stilles. Å vise disse mellommenneskelige ferdighetene personlig er den beste måten å overbevise en arbeidsgiver om at du har det som trengs for å utmerke seg i stillingen de tilbyr.

Hvordan forbedre dine sosiale ferdigheter

For noen mennesker kommer sosiale ferdigheter naturlig. Men det er ikke tilfelle for alle. Hvis du får negative tilbakemeldinger på disse områdene, eller sliter med noen av disse essensielle sosiale ferdighetene, prioriter å forbedre dem. Her er noen strategier du kan bruke:

  • Se hva andre gjør: Observer hvordan venner, familiemedlemmer og kolleger med sterke sosiale ferdigheter samhandler med andre. Deretter tar sikte på å kopiere teknikkene deres. Snart nok vil du kanskje oppdage at det kommer naturlig for deg også.
  • Øv på småpraten: Hvis du er sjenert rundt kollegaer, kan folk tolke det som avsky. Prøv å øve på å snakke og engasjere seg med andre. Start med å satse på én samtale i uken, og bygg videre på det.
  • Vær interessert: Det er mye lettere å føre samtaler og få kontakt med andre hvis du er interessert og oppriktig nysgjerrig.
  • Lytt nøye og snakk tydelig: Prøv å lytte når andre snakker. Så når det er din tur til å snakke, svar på det de sier og snakk tydelig (ikke mumle!).
  • Tenk på hvordan du bærer deg selv: Det kan hjelpe å be venner om å ta bilder eller video for å få en mer sann følelse av dine ikke-verbale evner. For eksempel kan du oppdage at når du snakker med andre, har du ofte rynker i ansiktet. Eller, kanskje under møter, velger du å sitte bøyd i hjørnet. Å øve på å få øyekontakt, ha et åpent ansiktsuttrykk og annen nonverbal kommunikasjon kan utgjøre en reell forskjell i hvordan du møter andre.

Viktige takeaways

SOSIALE FERDIGHETER ER VIKTIG PÅ ARBEIDSPLASSEN. Søknaden din kan fokusere på harde ferdigheter, men disse myke ferdighetene er verdsatt av arbeidsgivere og avgjørende for din suksess på jobben.

UTHEV DISSE FERDIGHETENE UNDER JOBBSØKET. Du kan inkludere nøkkelord i CV-en og følgebrevet som viser at du har disse myke ferdighetene, samt demonstrere dem under intervjuet.

ØVELSE GJØR MESTER. Hvis du finner ut at sosiale ferdigheter ikke kommer lett, ikke fortvil – jo mer du jobber med disse ferdighetene, jo bedre blir du. Her er hvordan du kan forbedre dine sosiale ferdigheter for karrieresuksess.