Karrierer

U.S. Marine Corps Job Field 65: Aviation Ordnance

Sjøforsvarets og marinekorpsets luftfartsordnancemenn laster ammunisjon på en Av 8B Harrier ombord på landingen

••• U.S. Navy / Handout/Hulton Archive/Getty Images

Luftfartssoldater håndterer luftfartsammunisjonsspørsmål fra sikkerhet til anskaffelse. Dette yrkesfeltet inkluderer organisatorisk og mellomliggende vedlikehold av flyvåpensystemer, våpen, våpenkapsler, bombestativer, rakettutskytere og støtteutstyr for luftfartsvåpen.

Luftfartssoldater er kvalifisert og sertifisert i henhold til gjeldende direktiver. Formell skolegang gis til marinesoldater som kommer inn i OccFld. Et bredt utvalg av billettoppdrag er tilgjengelig som vist i figuren senere i denne oppføringen. Marinesoldater som går inn i denne OccFld mottar MOS 6500, Basic Aviation Ordnance Marine, og går på Aviation Ordnanceman, Class AO Al School i Pensacola, FL med oppfølgingstrening på ett av flere CNATT AO(C)-kurs avhengig av forventet flåtetildeling. Etter fullføring av AO(C)-kurset vil de delta i rutinemessige luftfartsvåpenfunksjoner og gå på spesialiserte skoler mens de trener for en utpekt MOS innenfor OccFld.

Nedenfor er Marine Corps Enlisted Military Occupation Specialties som er organisert under dette yrkesfeltet:

6531 - Luftfartøystekniker

6541 – Tekniker for luftfartsvåpensystemer

6591 – Sjef for luftfartsvåpen