Kategori: Amerikanske Militære Karrierer

Den aritmetiske resonnement-deltesten til ASVAB består av 30 flervalgsspørsmål, som må besvares på 36 minutter. Få noen eksempler på spørsmål.
Militær jobbkvalifisering bestemmes basert på linjescore, som er avledet fra individuelle ASVAB-deltestresultater.
Visse kategorier av verving gir en rekrutt rett til å verve seg med en lønnsgrad høyere enn E-1. Lær mer om den amerikanske marinens avanserte vervingsrekker.