Jobbsøking

Hva er analytiske ferdigheter?

Definisjon og eksempler på analytiske ferdigheter

En forsker undersøker en petriskål.

••• evolution ertik / Getty ImagesInnholdsfortegnelseUtvideInnholdsfortegnelse

Analytiske ferdigheter refererer til evnen til å samle inn og analysere informasjon, problemløsning , og ta avgjørelser. Ansatte som har disse ferdighetene kan bidra til å løse et selskaps problemer og forbedre dens generelle produktivitet og suksess.

Lær mer om analytiske ferdigheter og hvordan de fungerer.

Hva er analytiske ferdigheter?

Arbeidsgivere ser etter ansatte med evnen til å undersøke et problem og finne den ideelle løsningen på en rettidig og effektiv måte. Ferdighetene som kreves for å løse problemer er kjent som analytiske ferdigheter.

Du bruker analytiske ferdigheter når du oppdager mønstre, brainstormer, observerer, tolker data, integrerer ny informasjon, teoretiserer og tar beslutninger basert på de mange faktorene og alternativene som er tilgjengelige.

Løsninger kan nås med klare, metodiske tilnærminger eller gjennom mer kreative teknikker. Begge måter å løse et problem på krever analytiske ferdigheter.

Hvordan analytiske ferdigheter fungerer

De fleste typer arbeid krever analytiske ferdigheter. Du bruker dem til å løse problemer som kanskje ikke har åpenbare løsninger eller som har flere variabler.

La oss si at du er leder av en restaurant og har gått over budsjettet på mat de siste to ukene. Du gjennomgår menyene og hva kundene har bestilt sammen med matkostnader fra leverandørene dine.

Du ser at kostnadene for sjømat har økt de siste to ukene. Når du snakker med leverandøren, forklarer de at det har vært en forstyrrelse i forsyningskjeden på grunn av været. De har økt kostnadene for å kompensere. Du bestemmer deg for å redusere sjømatbestillingen din for å redusere kostnadene og samarbeide med kokken din for å utvikle nye spesialiteter som drar nytte av andre proteinalternativer.

I dette eksemplet brukte du analytiske ferdigheter til å gjennomgå data fra forskjellige kilder, integrerte ny informasjon og tok en beslutning basert på observasjonene dine.

Typer analytiske ferdigheter

Illustrasjon av fem typer analytiske ferdigheter, som forklart i artikkelen.

Catherine Song / The Balance

De beste analytiske ferdighetene å fremheve på en CV avhenger av stillingen du søker på. Her er fem ferdigheter du bør vurdere.

Kommunikasjon

Analyse går bare så langt hvis du ikke kan dele og implementere funnene dine. Du må være en effektiv kommunikator for å diskutere mønstrene du ser og dine konklusjoner og anbefalinger.

Analytiske kommunikasjonsferdigheter inkluderer:

Kreativitet

Å analysere informasjon krever ofte et kreativt øye for å oppdage trender i dataene som andre kanskje ikke finner. Kreativitet er også viktig når det kommer til problemløsning. Den åpenbare løsningen er ikke alltid det beste alternativet. Ansatte med sterke analytiske ferdigheter vil tenke utenfor boksen for å komme opp med effektive løsninger på store problemer.

Kreative ferdighetssett inkluderer:

 • Budsjettering
 • Brainstorming
 • Samarbeid
 • Optimalisering
 • Prediktiv modellering
 • Omstrukturering
 • Strategisk planlegging
 • Integrering

Kritisk tenking

Kritisk tenkning refererer til å evaluere informasjon og deretter ta en beslutning basert på funnene dine. Kritisk tenkning er det som hjelper en ansatt å ta beslutninger som hjelper til med å løse problemer for en bedrift. Det kan inkludere:

 • Prosessledelse
 • Revisjon
 • Referansemåling
 • Big data-analyse
 • Business intelligence
 • Saksanalyse
 • Årsakssammenhenger
 • Klassifisering
 • Komparativ analyse
 • Sammenheng
 • Beslutningstaking
 • Deduktiv resonnering
 • Induktiv resonnement
 • Diagnostikk
 • Dissekere
 • Evaluerer
 • Datatolkning
 • Dømmekraft
 • Prioritering
 • Feilsøking

Dataanalyse

Uansett hvilket karrierefelt du har, betyr det å være god på analyse å kunne undersøke et stort datavolum og identifisere trender i disse dataene. Du må gå lenger enn bare å lese og forstå informasjon for å forstå det ved å fremheve mønstre for de øverste beslutningstakerne.

Det finnes mange forskjellige typer dataanalyse, men noen av de vanligste på dagens arbeidsplass inkluderer:

 • Forretningsanalyse
 • Analyser av styrker, svakheter, muligheter og trusler (SWOT).
 • Kostnadsanalyse
 • Kredittanalyse
 • Kritisk analyse
 • Deskriptiv analyse
 • Finansiell analyse
 • Industriforskning
 • Politisk analyse
 • Prediktiv analyse
 • Preskriptiv analyse
 • Prosessanalyse
 • Kvalitativ analyse
 • Kvantitativ analyse
 • Avkastningsanalyse (ROI).

Undersøkelser

Du må lære mer om et problem før du kan løse det, så en viktig analytisk ferdighet er å kunne samle inn data og undersøke et emne. Dette kan innebære å gjennomgå regneark, undersøke på nettet, samle inn data og se på konkurrentinformasjon.

Analytiske forskningsferdigheter inkluderer:

 • Etterforskning
 • Beregninger
 • Datainnsamling
 • Prioritering
 • Sjekker for nøyaktighet

Analytisk tenkning er en myke ferdigheter , men feltspesifikke, tekniske typer analyser er harde ferdigheter. Begge bør fremheves på CV-en din og i intervjuer.

Fremheve analytiske ferdigheter

Analytiske ferdigheter er ettertraktede arbeidsgivere, så det er best å fremheve disse ferdighetene når du søker og intervjuer for jobber. Ta i betraktning:

 • Legge til relevante ferdigheter til CV-en din : Nøkkelord er en essensiell komponent i en CV, ettersom ansettelsesledere bruker ordene og uttrykkene i en CV og følgebrev for å undersøke jobbsøkere, ofte gjennom programvare for rekruttering.
 • Fremhev ferdigheter i følgebrevet ditt : Nevn dine analytiske ferdigheter og gi et spesifikt eksempel på en gang du demonstrerte disse ferdighetene.
 • Gi eksempler i jobbintervjuet : De kan være fra tidligere arbeid, frivillighet eller skoleerfaringer.

Viktige takeaways

 • Analytiske ferdigheter refererer til evnen til å samle inn og analysere informasjon, løse problemer og ta beslutninger.
 • Du bruker analytiske ferdigheter når du oppdager mønstre, brainstormer, observerer, tolker data og tar beslutninger basert på de mange faktorene og alternativene som er tilgjengelige for deg.
 • De fleste typer arbeid krever analytiske ferdigheter. Du bruker dem til å løse problemer som kanskje ikke har åpenbare løsninger eller har flere variabler.
 • Det finnes mange typer analytiske ferdigheter, inkludert kommunikasjon, kreativitet, kritisk tenkning, dataanalyse og forskning.
 • Fremhev og gi eksempler på ferdighetene dine i CV, følgebrev og intervjuer.