Definisjon og eksempler på en brevroman

En kvinne som sitter mot et tre og skriver et brev

••• Victoria Bee Photography / Moment / Getty Images

En brevroman er en roman der historie er ikke direkte fortalt til leseren, men snarere hentet gjennom en rekke dokumenter. For eksempel, i stedet for å fortelle en kjærlighetshistorie i en tradisjonell ekspositorisk stil, et brev roman ville fortelle den samme historien gjennom kjærlighetsbrev som de to dvergpapegøyene skrev til hverandre.

Lær mer om brevromaner og effekten de har på leserne sammenlignet med andre stiler.

Hva er en brevroman?

En epistolær roman er en som nesten utelukkende består av korrespondanse mellom karakterene. I stedet for å ha plottet og karakterene beskrevet for leseren i tredje person , leseren lærer om karakterene og plottet ved å lese karakterenes skriftlige interaksjoner med hverandre.

Korrespondansen i en brevroman trenger ikke eksplisitt være mellom de to hovedpersonene. Ulike dokumenter, som dagbokoppføringer og nyhetsutklipp, kan også brukes til å fortelle historien i en brevroman.

Epistolære romaner og passasjer har en lignende effekt som monologen har på scene og kino. Det er et intimt blikk på hva en karakter tenker. Tankene og følelsene blir levert direkte til publikum i en førstepersonsstil.

Hvordan fungerer en epistolær roman?

De første brevromanene sentrerte seg rundt skrevne brev. I en roman ellers fortalt i tredje person, lar bokstaver leseren høre karakterenes stemmer mer intimt. De gir også et inntrykk av umiddelbarhet og autentisitet, og bidrar til å forankre historien i realisme.

Denne effekten er informert av måten vi leser sakprosa og lærer historie. Det er vanlig å studere korrespondansen mellom ledere – så vel som gjennomsnittsborgere – for bedre å forstå historiske hendelser. Et av de mest kjente eksemplene på dette er Anne Franks 'Diary of a Young Girl'. Gjennom de daglige skriftene til en ung jente i Amsterdam får leseren en detaljert og autentisk følelse av hvordan jøder i Europa led under nazistyret. Å introdusere denne skrivemåten i en skjønnlitterær roman kan gi leseren opplevelsen av å lese en sakprosa.Når det brukes effektivt, kan dette gjøre romanens historie mer engasjerende og kraftfull.

Etter hvert som teknologien faset ut brevskriving, ble andre typer korrespondanse mer vanlig i brevromaner, for eksempel e-post eller tekstmeldinger. Mediet er mindre viktig enn skrivestilen – intime, førstepersonspassasjer som leveres med en følelse av direkte råhet.

Som med de fleste litterære stiler, er det mulig å kombinere elementer fra brevromanen med andre stiler. Den kan brukes til å videreutvikle en lesers forståelse av karakterer. En epistolær passasje hjelper leseren med å komme inn i en karakters hode, og gir mer kontekst før romanen går tilbake til den litterære stilen som ble brukt før epistolæren.

Eksempler på brevromaner

Epistolary romaner har blitt skrevet i hundrevis av år, så det er nok av eksempler å trekke fra. Her er noen av de mer populære eksemplene.

Den klassiske vampyrfortellingen 'Dracula' av Bram Stoker, er et eksempel på en epistolær roman. Stoker samler avisutklipp, brev, legenotater og andre skriftlige dokumenter for å fortelle historien om en vampyr som flytter inn i en britisk by og terroriserer innbyggerne.

Nylig brukte Stephen King brevstilen for sin første publiserte roman, 'Carrie.' Romanen samler forskjellige utklipp og brev for å fortelle historien om en jente på videregående skole som bruker overnaturlige krefter for å hevne seg på klassekamerater som gjorde henne urett.

Alice Walkers 'The Color Purple' er en epistolær roman. Karakterer avslører seg selv og forteller historiene sine gjennom brevene sine.

Et vanlig eksempel på en brevroman de siste tiårene er den som har utstrakt bruk av dagbokoppføringer. Romaner som Helen Fieldings 'Bridget Jones's Diary' og Jeff Kinneys 'Diary of a Wimpy Kid' bruker begge dagbokoppføringer for å fortelle fiktive historier.

Viktige takeaways

  • En epistolær roman er en som forteller en historie gjennom dokumenter og skriftlig korrespondanse mellom karakterer.
  • Epistolære romaner kan bruke brev, e-poster, dagbokoppføringer, nyhetsutklipp eller andre typer dokumenter.
  • Bruken av dokumenter i brevromaner gir et intimt innblikk i karakterene som kan føles mer autentiske enn gjennom tradisjonell utstilling.