Juridiske Karrierer

Hva er en Court Messenger eller Courier?

Definisjon og eksempler på en rettsbud eller kurer

Ung kvinne kurer ved en leveringsbil, bærer pakker.

••• Halfpoint Images / Getty ImagesInnholdsfortegnelseUtvideInnholdsfortegnelse

En rettsbudbringer eller kurer transporterer juridiske dokumenter eller varer fra en part til en annen for advokater og institusjoner.

Lær mer om rettsbude eller kurerer og hvordan de jobber.

Hva er en Court Messenger eller Courier?

Rettsbudbringere eller kurerer sørger vanligvis for at juridiske og andre dokumenter kommer dit de skal. De kan transportere gjenstander mellom en advokat og domstolen, mellom advokatkontorer eller mellom domstolen og andre parter. De kan jobbe selvstendig , for en advokatfirma , eller søk jobb hos en budtjeneste.

Alternativt navn : Juridisk kurer

Hvordan domstolbude eller kurerer fungerer

Juridiske kurerer har en forpliktelse til å overholde eller overgå frister når tjenestene deres blir tilkalt siden de henter og leverer dokumenter og pakker som ofte er tidssensitive. Et søksmål er typisk en labyrint av frister, de fleste beordret av retten for å forhindre at saker trekker ut i lengre og urimelige perioder. Dokumenter og pakker kan ikke leveres med amerikansk post eller til og med med leveringstjenester over natten som Federal Express når tiden er spesielt viktig; de må noen ganger leveres innen den aktuelle dags arbeidstid.

Rettsbudene må også være klar over sitt ansvar rundt en varetektskjede. Med sensitive bevis er det protokoller som må følges og hvert trinn må dokumenteres.

Rettsbudbringere leverer ofte gjenstander et advokatfirma ikke er villig til å overlate til andre leveringsmåter, for eksempel svært sensitive bevis eller konfidensiell saksinformasjon.

Juridiske kurerer kan til og med kjøre diverse ærend. I noen tilfeller kan de bli bedt om å innlevere dokumenter til retten, forhandle tinghus for å levere prosesskrift til riktig avdeling og returnere arkiverte kopier til advokatkontoret.

Krav til rettsbude eller kurerer

De fleste juridiske kurerer på nybegynnernivå trenger et vitnemål på videregående skole eller tilsvarende, et førerkort med en ren kjørepost og en bil eller en annen pålitelig transportmetode. Det finnes spesialiserte opplæringsprogrammer som dekker dokumentsikkerhet, etikk og konfidensialitet og andre relevante emner, men de er ikke nødvendige for å komme i gang i feltet.

Kandidater til rettsbuds- eller kurerstillinger må ofte gjennomgå bakgrunnssjekker på grunn av den sensitive naturen til det de transporterer.

Innovasjon og evnen til å tenke på føttene er også et must. Tenk deg å ta vare på dokumenter som må innleveres til retten innen 16:00. og kjører inn i en tett trafikk kl. 03.50. Opplæring for dette og andre eventualiteter tilegnes vanligvis på jobben. Post-videregående utdanningsinstitusjoner kan ikke lære deg utformingen av dine lokale tinghus eller de minst trafikkerte rutene mellom advokatkontorer.

Selv om det å være kurer har en tendens til å være et lær-som-du-gå-yrke, hjelper det å ha gode mellommenneskelige ferdigheter siden du vil ha med mange forskjellige mennesker å gjøre hver dag. Og siden du skal levere pakker i tide, må du også følge instruksjonene godt og være deadline-orientert.

Fordeler med Court Messenger eller Courier Jobs

Å jobbe som juridisk kurer kan være flott jobb på startnivå for de som er interessert i juss. Det kan hjelpe deg med å få innsikt i mange advokatfirmaprosesser og hjelpe deg med å bli kjent med saksbehandlingsprosedyrer og personell. Ansettelse som juridisk kurer eller rettsbud kan også være en utmerket måte for jusstudenter å sette seg inn i dørene til advokatfirmaer.

En annen fordel med å være en rettsbudbringer er at mellom leveringene kan du vanligvis bruke tiden din slik du vil bruke den uten mye tilsyn.

Viktige takeaways

  • Rettsbud eller kurerer, også kalt juridiske kurerer, leverer viktige dokumenter og andre gjenstander til advokatfirmaer og institusjoner.
  • Ofte er leveransene deres tidssensitive og kan inneholde konfidensielle dokumenter. På grunn av dette må kurerer ofte bestå bakgrunnssjekker.
  • Rettsbude eller kurerer trenger ikke spesiell opplæring eller utdanning, men de må ha en pålitelig transportmetode, være ansvarlige og ressurssterke og i stand til å overholde tidsfrister.