Ledelse Og Ledelse

Hva er en fagekspert?

Definisjon og eksempler på fageksperter

kvinnelig lege som spesialiserer seg på røntgen og ser på en røntgenskanning og dataskjerm

•••

Colin Anderson/Getty ImagesEn fagekspert er en person med en dyp forståelse av en bestemt jobb, prosess, avdeling, funksjon, teknologi, maskin, materiale eller type utstyr.

Finn ut mer om hva de gjør og når de trengs.

Hva er en fagekspert?

Personer utpekt som fageksperter blir vanligvis oppsøkt av andre som er interessert i å utnytte sin unike ekspertise til å løse spesifikke problemer eller hjelpe til med å møte utfordringer. Sakkyndige på enkelte felt fungerer ofte som sakkyndige vitner i søksmål og andre rettslige handlinger.

Selv om det er vanlig å finne dem i tekniske disipliner, kan fageksperter eksistere i alle disipliner og funksjoner. Det er vanlig å finne dem innen informasjonsteknologi, programvareutvikling, markedsføring og kundestøtte og alle andre områder i en bedrift.

Akronym: SMB

Hvordan fageksperter jobber

Det er vanlig å trekke på en fagekspert når du forsøker å navigere i utfordringer. Mens mange fagfolk er det krysstrent i deres spesielle funksjoner krever enkelte situasjoner høyspesialisert kunnskap.

 • Informasjonsteknologi fagfolk vil tilkalle ulike fageksperter for å få innsikt i integrering av nye programvareapplikasjoner eller fikse feil eller anomalier som oppdages under testing.
 • Arkitekter og ingeniører vil tilkalle eksperter når de vurderer nye byggeteknologier eller designtilnærminger.
 • Prosjektteam engasjere fageksperter når deres mer generaliserte kunnskap om et emne er utilstrekkelig for problemet foran dem.
 • I den juridiske bransjen er ekspertvitner typisk høyt spesialiserte sakseksperter som blir bedt om å vitne i rettssaker, spesielt ansvarssøksmål.
 • Innovatører som streber etter å bruke nye teknologier eller fremskritt, vil ofte trekke på opphavsmennene eller eksterne spesialister for å hjelpe dem med å løse spesifikke tekniske eller forretningsmessige utfordringer.
 • Bedrifter vil ofte bruke fageksperter for å utvikle seg treningsprogrammer eller invitere dem som instruktører når de trener på bestemte områder.

Fageksperter er avgjørende for å hjelpe grupper med å løse svært spesifikke problemer der deres generelle ekspertise viser seg å være utilstrekkelig. For eksempel:

 • En ekspert på et bestemt operativsystem kan hjelpe et selskap med å vurdere om en ny applikasjon er kompatibel med andre.
 • En databehandlingsspesialist kan hjelpe et team med å forstå hvordan de kan trekke ut og formatere dataene for et markedsføringsprosjekt.
 • En ekspert på et bestemt kjemikalie kan vitne i retten om riktig bruk eller misbruk av det i kommersielle miljøer.
 • En ekspert på sosiale medier-markedsføring kan trene medlemmene av et markedsføringsteam i hvordan de bygger en sosiale mediekampanje.
 • En ekspert på autoimmune sykdommer kan være en ledende bidragsyter til medisinske tidsskrifter om emnet og en hyppig foredragsholder på medisinske konferanser.

Krav til fageksperter

Vanligvis har fageksperter utviklet sin ekspertise innen sin spesielle disiplin over lang tid og etter mye fordyping i emnet. Mange fageksperter har forfulgt avanserte grader innen spesialiseringsområdet.

I tillegg opprettholder ekspertene et strengt program for kontinuerlige studier innen sitt felt. Dette bidrar til å sikre at SMB-individen opprettholder gjeldende og fullstendig kunnskap om sitt spesifikke ekspertiseområde.

Mange fageksperter er aktive som forfattere og har publisert bøker eller artikler om deres ekspertise. Andre fungerer som lærere ved høyskoler og universiteter.

Å utvikle seg som fagekspert krever tid, erfaring og intens forskning og studier. Mange profesjonelle profesjonelle foretrekker å forbli generalister, og trekker på de riktige fagekspertene til rett tid for å navigere i unike og komplekse utfordringer.

Begrensninger for fageksperter

Den høyt spesialiserte kunnskapen om emnet introduserer en viss risiko ved håndtering av bredere systemproblemer. For eksempel, mens noen kan være eksperter på en bestemt type programvareapplikasjon, forstår de kanskje ikke hvordan den samhandler med nyere programvareapplikasjoner utenfor deres ekspertise. Eller en teknisk støtteekspert er kanskje ikke kjent med hvordan et produkt fungerer i bestemte situasjoner eller miljøer. Det er viktig for eksperter og andre fagfolk å erkjenne når selv høyt spesialisert kunnskap er utilstrekkelig for å diagnostisere og rette opp et unikt problem på riktig måte.

Viktige takeaways

 • En fagekspert (SME) er en person med en dyp forståelse av et bestemt emne.
 • Mange små og mellomstore bedrifter har flere års erfaring og avanserte grader i sitt valgte emne og fortsetter å studere det grundig.
 • SMB brukes på tvers av ulike bransjer og kan bidra til å løse problemer når generell kompetanse er utilstrekkelig.
 • Noen ganger brukes sakkyndige som sakkyndige i rettssaker.